Aktuální epidemiologická situace na Karlovarsku

Aktuální epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v Karlovarském kraji.

Počty akutních respiračních infekcí (dále jen „ARI“) v Karlovarském kraji vychází z týdenních hlášení praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v jednotlivých okresech a jednotlivých věkových skupinách.

V 5. kalendářním týdnu 2018 je nemocnost ARI v Karlovarském kraji na úrovni 1201 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s minulým týdnem představuje vzestup o 22,7 %. Nejvyšší nárůst počtu nemocných (+41,6%) je evidován ve věkové skupině 25-59 let. Relativní nemocnost v jednotlivých věkových skupinách v Karlovarském kraji a celkovou relativní nemocnost v ČR uvádí následující tabulka 1. Vývoj ARI v Karlovarském kraji v sezóně 2017/2018 v jednotlivých věkových skupinách uvádí graf 1 a dlouhodobý trend graf 2.

Nejvyšší nemocnost ARI byla v 5. kalendářním týdnu 2018 v okrese Cheb (1496 nemocných na 100 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Karlovy Vary (972 nemocných na 100 000 obyvatel), v okrese Sokolov byla nemocnost 1174 na 100 000 obyvatel. Oproti minulému týdnu došlo k vzestupu počtu ARI ve všech třech okresech, a to o 39,1 % v okrese Karlovy Vary, 17,5 % v okrese Sokolov a o 14,9 % v okrese Cheb.

V 5. kalendářním týdnu 2018 bylo v Karlovarském kraji hlášeno 5 potvrzených případů chřipky.

V letošní sezóně (2017/2018) evidujeme v Karlovarském kraji celkem 13 potvrzených případů chřipky (7 z okresu Karlovy Vary, 2 z okresu Sokolov a 4 z okresu Cheb), a to 4 ve věkové skupině 6 – 14 let, 2 ve věkové skupině 25 – 59 let, 7 ve věkové skupině nad 60 let věku. Celkem 6 případů onemocnění bylo zaznamenáno u žen a 7 případů onemocnění u mužů. Dva případy onemocnění byly zachyceny v rámci surveillance chřipky a dalších respiračních viróz, které zajišťuje KHS Karlovarského kraje ve spolupráci s vybranými praktickými lékaři v kraji a se SZÚ Praha. Laboratorně byla potvrzena 4x chřipka A, 4x chřipka A (H1N1) a 5x chřipka B (z toho 1x potvrzena linie Yamagata). V 5 případech (3x muž – 60, 64 a 75 let, 2 x žena 79 a 93 let) měli pacienti klinicky závažný průběh chřipky a museli být hospitalizováni na ARO nebo JIP, 1 pacient byl hospitalizováno na JIP (nejednalo se však o chřipku s klinicky závažným průběhem), 3 pacienti byli hospitalizováni na standardních odděleních a u 4 pacientů se onemocnění obešlo bez hospitalizace. U 1 klinicky závažného případu došlo k úmrtí, úmrtí nesouviselo s chřipkou. Celkem 6 pacientům byla podána antivirotika. Ve 12 případech pacienti negovali očkování proti chřipce a v 1 případě se nepodařila očkovací anamnéza zjistit.

 


Zdroj:
Ing. Jiřina Vaňová, DiS.
vedoucí oddělní protiepidemického Karlovy Vary