Konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji

Níže naleznete program druhého ročníku konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji, která proběhne ve čtvrtek 8. února 2018 na zámku v Ostrově. Akci pořádá Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci s Městem Ostrov a Domem kultury Ostrov. Podtitulem konference je prezentace činnosti spolků, obcí, odborných institucí a dalších organizací v oblasti záchrany a obnovy památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje v roce 2017.

 

Záštitu nad konferencí převzaly paní náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje a radní pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Daniela Seifertová a ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti Mgr. Romana Riegerová.

Smyslem setkání je prezentovat veřejnosti ukázky příkladné péče o kulturní dědictví regionu, a představit vybrané realizované projekty a jejich iniciátory. Cílem konference je rovněž setkání zástupců nejrůznějších odvětví památkové péče v Karlovarském kraji a předávání si zkušeností při záchraně a obnově kulturního dědictví regionu.

V programu zazní přednášky na téma obnovy významných sakrálních staveb, panských sídel, hospodářských objektů, či lidové architektury. Posluchači se dozví o významných archeologických průzkumech, či zpřístupňování a prezentaci významných hornických památek Krušnohoří. Dále budou představeny postupy při konzervaci zdiva zřícenin historických objektů, při zpracování stavebně-historického průzkumu a při dokumentaci historických krovů a reliktů zaniklého osídlení. Zajímavé bude rovněž povídání o obnově drobných památek a minerálních pramenů v znovuobjevované kulturní krajině. Všechny příspěvky budou zaměřeny na oblast Karlovarska, Sokolovska a Chebska.

Mezi přednášejícími budou pracovníci regionálních muzeí a dalších odborných institucí, starostové obcí, zástupci nejrůznějších spolků i majitelé památkových objektů. Konference je tematicky zaměřena především na regionální památky a památkou péči, její význam však jistě přesahuje rovněž do oblasti cestovního ruchu, pro který jsou realizace záchrany a obnovy kulturního dědictví regionu důležitým aspektem rozvoje.

 

Program konference bude probíhat ve čtvrtek 8. února 2018 od 9.00 do 17.00 v zastupitelském sále na zámku v Ostrově. Vstup volný.

 

 

Oficiální web konference:http://dokumentacepamatek.cz/konference-pece-o-pamatky-a-krajinu-v-karlovarskem-kraji-2018

 

Připojte se k události na facebooku:https://www.facebook.com/events/1799145986823096/

 

Tisková zpráva o prvním ročníku konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji konané na zámku v Ostrově dne 23. února 2017: http://dokumentacepamatek.cz/prvni-rocnik-konference-pece-o-pamatky-a-krajinu-v-karlovarskem-kraji/

 


Zdroj:

Jaroslav Vyčichlo

Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska
http://dokumentacepamatek.cz/

Památky a příroda Karlovarska
http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/

e-mail: vycichlo.jaroslav@gmail.com
tel.: +420 773 593 801
Rosnice 4, 360 17
Karlovy Vary