Krajské dostace v oblasti životního prostředí

Karlovarský kraj vyhlásil programy pro poskytování dotací v oblasti životního prostředí, environmentální výchovy nebo na podporu včelařství. Žádosti o dotace se nově podávají elektronicky, aby lidé mimo jiné nemuseli ztrácet čas čekáním ve frontě na krajském úřadě.

„Před prvním vstupem do dotačního portálu se žadatel musí nejprve zaregistrovat. Následně si vybere program, ze kterého chce žádat, vyplní a odešle konkrétní žádost. Registrace se provádí pouze jednou a je možná už nyní,“ vysvětlil krajský radní Karel Jakobec. U většiny programů záleží na pořadí, v němž žadatel svou žádost v elektronickém systému odešle. Následně pak musí být žádost v listinné podobě doručena spolu s potřebnými přílohami v příslušné lhůtě na podatelnu krajského úřadu, a to osobně nebo poštou. „Věřím, že tato možnost bude pro žadatele komfortnější a ušetří jim čas. Chtěl bych doporučit všem, kteří se zaregistrují do elektronického systému, aby si následně kontrolovali
e-mailové schránky, protože jim budou zaslány registrační údaje a také zpráva s podrobnostmi k podané žádosti společně s informací o pořadí, ve kterém zájemce žádost odeslal. Ve zprávě najdou individuální žadatelé či zástupci obcí také další podrobnosti k podání žádosti v takzvané papírové podobě,“ dodal Jakobec.

V oblasti životního prostředí mohou lidé využít program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství. Z dotace lze pořídit základní vybavení pro včelaře, jako jsou úly, rámky či mezistěny, a také nakoupit včelstva nebo včelí oddělky. Ve čtvrtek 1. února
v 10:00 hodin bude spuštěn příjem elektronických žádostí. Ukončen pak bude 28. února v 17:00 hodin.  U tohoto programu bude záležet na pořadí příjmu elektronické žádosti. Do 10 dnů od odeslání elektronické žádosti je pak třeba na podatelnu krajského úřadu doručit dokumenty v listinné podobě, aby bylo možné žádost vyhodnotit.

Další možností je čerpat dotace z programu na podporu ochrany životního prostředí, environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Dotace jsou určeny například na záchranné programy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, na podporu činnosti záchranných stanic, dále na provoz středisek s ekovýchovným zaměřením, údržbu stromořadí a akce pro veřejnost. Příjem elektronických žádostí bude spuštěn 1. února v 15:00 hodin a vyprší 28. února ve 23:00 hodin. Také v tomto případě záleží na pořadí, v jakém žadatel odeslal elektronickou žádost. Do pěti pracovních dnů od ukončení příjmu elektronických žádostí by měl žadatel doručit potřebné dokumenty v listinné podobě na podatelnu krajského úřadu.

Od 1. února 8:00 hodin do 31. března 20:00 hodin bude spuštěn příjem elektronických žádostí v rámci programu pro poskytování dotací na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí. Program pomůže například obcím s dobudováním kanalizace nebo výstavbou čističek odpadních vod. O dotaci mohou žádat ale i právnické či fyzické osoby. V tomto případě nezáleží na pořadí, v jakém žadatelé svou žádost v systému odešlou. Do pěti pracovních dnů od ukončení příjmu elektronických žádostí by pak měl žadatel donést či poslat potřebné dokumenty v listinné podobě na podatelnu krajského úřadu.

Nejen obcím, ale i právnickým a fyzickým osobám je určen program pro poskytování dotací na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v ohrožených územích. Příjem elektronických žádostí začíná 1. února v 8:00 hodin a končí 31. srpna ve 20:00 hodin. Dokumenty potřebné k úspěšnému získání dotace je třeba dopravit na podatelnu krajského úřadu do 5 pracovních dnů od odeslání elektronické žádosti. U tohoto programu záleží na pořadí, v jakém žadatel svou elektronickou žádost odeslal.

„Pro všechny žadatele o dotace připravil Karlovarský kraj informační web, kde najdou přesný návod k podávání žádostí i přehled krajských dotačních programů. Naleznou zde také kontakty na úředníky zodpovědné za jednotlivé programy, kteří žadatelům v případě potřeby poradí,“ uzavřel Karel Jakobec. Odkaz na informační web najdou zájemci na titulní straně internetového portálu Karlovarského kraje (http://programy.kr-karlovarsky.cz/index.php/programykk).

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje