Úřad práce poskytuje příspěvky zaměstnavatelům

Úřad práce ČR poskytuje příspěvky zaměstnavatelům i letos.

Od ledna 2018 vzrostla měsíční výše příspěvku pro koordinátory veřejně prospěšných prací a asistentů prevence kriminality na 16 500 Kč. V případě ostatních pracovníků pak může dosáhnout až 15 tis. Kč. Veřejně prospěšné práce patří mezi nejvíce využívané nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, jejichž prostřednictvím se daří zvyšovat zaměstnanost zejména dlouhodobě evidovaných
uchazečů. V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) spolupracuje Úřad práce ČR jak se zaměstnavateli, tak i s kraji a obcemi. A jako pomocnou ruku jim mimo jiné nabízí příspěvek na mzdu pro uchazeče o zaměstnání, kterého na nově vytvořené pracovní místo přijmou. V tomto ohledu sklízí úspěch především veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). V případě uplatnění uchazečů o zaměstnání na VPP není důležitá vysoká kvalifikace. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnaným, aby si oživili nebo získali pracovní návyky, a po jejich skončení snáze našli stálou práci. Pokud jde o SÚPM, ta nabízejí klientům možnost získání zaměstnání i ve specializovaných oborech.

„Veřejně prospěšné práce se řadí mezi vlajkové lodě aktivní politiky zaměstnanosti a nejčastěji využívané nástroje ze strany obcí. V tomto ohledu je jejich pomoc zásadní a my si ji velmi vážíme,“ upozorňuje ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová a dodává: „V poslední době jsme zaznamenali obavy ze strany některých starostů, že nebude na realizaci VPP a dalších nástrojů dostatek financí. Chtěla bych proto zdůraznit, že Úřad práce ČR je připraven poskytovat příspěvky na mzdy zaměstnavatelům i v letošním roce“.

Ke konci prosince pracovalo na VPP v celé České republice celkem 11 750 lidí. Díky podpoře v této oblasti dostalo ke konci prosince šanci získat zaměstnání 8 878 uchazečů.

 


Petr Sulek
tiskové oddělení
Kateřina Beránková
tisková mluvčí ÚP ČR