Přednáška Významné geofyzikální jevy v západ. Čechách / 20. 1.

Vážení přátelé,
Muzeum Karlovy Vary pořádá v sobotu 20. ledna v muzeu Královská mincovna v Jáchymově přednášku s názvem "Významné  geofyzikální jevy v západních Čechách –  vulkanismus, výrony minerálních pramenů, zemětřesné roje. Známe jejich vzájemné souvislosti?"
Přednášející Milan Brož a Alena Boušková z Geofyzikálního ústavu AV ČR v přednášce osvětlí, proč jsou západní Čechy právem nazývány unikátní  přírodní laboratoří.  Promluví o historickém sporu mezi plutonisty a neptunisty, o současném originálním vědeckém experimentu, kterým je vyhloubení Goetheho štoly ve vulkánu Komorní hůrka, o výronech minerálních pramenů v lázeňském trojúhelníku zkoumaných již od středověku i o zdejších poměrně častých přirozených zemětřeseních, jimž se věnuje velká pozornost od počátku  devatenáctého století. Záměrem vědeckých výzkumných projektů v posledních desetiletích je nalézt objektivní souvislosti mezi těmito přírodními jevy. 
Přednáška začíná v 17 hodin.

 

 

Lev Havlíček
PR Muzea Karlovy Vary
605 258 630
pr@kvmuz.cz