Pozor na zábavní pyrotechniku

Silvestr a Nový rok je pro hasiče časem zvýšené ostražitosti a mnoha zbytečných zásahů souvisejících s nesprávným používáním zábavní pyrotechniky.

V celé naší republice jdou na vrub zábavní pyrotechniky desítky drobnějších požárů odpadů, popelnic, kontejnerů, travních porostů a okrasných keřů. Kvůli zábavní pyrotechnice každoročně dochází i k zapálení odstavených aut, objevují se případy vyhořelých balkonů a bytů, do kterých vletěly zapálené světlice. Každoročně nesprávná manipulace se zábavní pyrotechnikou způsobuje velmi vážná poranění.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20171228205400_001_ls.png

V Plzeňském kraji během dvou dnů na přelomu loňského a letošního roku – od 31. prosince 2016 do 1. ledna 2017 – vyjeli hasiči celkem k 45 událostem, přičemž ve 43% se jednalo o požáry. Počet požárů dle očekávání rapidně stoupl s příchodem nového roku. Všechny tyto těsně popůlnoční požáry zavinila zábavní pyrotechnika. V šesti případech uhasili hasiči odpad, ve dvou túje a v Plzni odpálená petarda poškodila osobní auto.

Abyste zabránili zbytečným zraněním a škodám, musíte dodržovat při zacházení se zábavní pyrotechnikou několik zásad:

– Nakupujte pouze tu zábavní pyrotechniku, která je uvedena legálně do oběhu, je opatřena certifikační značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva i návodem v českém jazyce, který byste měli ve vlastním zájmu dodržet. Zvýšenou pozornost pak věnujte vhodnému uskladnění pyrotechniky. Rozhodně není vhodné ji přechovávat v blízkosti kamen, krbů, otevřených ohňů a zapálených svíček. Pozor také na to, aby pyrotechnika nenavlhla.

– Pyrotechnika patří výhradně do rukou dospělých, kteří nejsou pod vlivem alkoholu ani jiných drog.

– Pyrotechniku používejte tak, abyste neohrozili sebe ani nikoho dalšího, to znamená zásadně na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od budov i stromů. Pyrotechnika se nesmí používat dle vyhlášky v uzavřených prostorách, v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích.

– Nesbírejte použitou ani nevybuchlou pyrotechniku a nezkoušejte znovu odpálit pyrotechniku, která již jednou selhala. Naopak ji bezpečně zlikvidujte v souladu s návodem k použití (např. prolít vodou a zakopat do země). Upozorňujeme také, že za mnoho neštěstí zavinila i pyrotechnika zasazená do skleněných láhví.

– Konec roku využijte jako vhodnou příležitost pro úklid balkónů. Během oslav konce roku může zbloudilá petarda předměty na balkónech snadno zapálit a způsobit požár.

 

Zdroj: TZ HZS Plzeňského kraje

LPP