Dědictví

Dobrý den, protože jsme se v dědickém řízení nedohodly na vypořádání dědictví po našem otci, staly jsme se podílovými spoluvlastnicemi. Chtěla jsem se se sestrou dohodnout na rozdělení majetku i po skončení dědického řízení, ale sestra mi řekla, že si se svojí polovinou bude dělat co chce. Můžete mi poradit, jak mám postupovat?

ilustrační foto

 

Pokud není vůle se dohodnout, tak bohužel nezbývá než se obrátit na soud, který může jediný rozhodnout o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Ve smyslu ustanovení § 1140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, podle kterých soud postupuje, však soud není vázán vaším návrhem a rozhodne tak, jak to je dle jeho názoru nejrozumnější. Doporučuji tedy poradit se před podáním návrhu s právníkem, protože soud může (tam kde to je možné) nejprve rozhodnout o rozdělení společné věci, a teprve v případě, že rozdělení společné věci není dobře možné, přikáže ji za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům.
Co se týče prodeje podílu, nabytého v dědickém řízení, a to jedno jakým způsobem, tj. pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností, dopadá na tuto situaci ustanovení § 1124, kterým je pro případ převodu některým ze spoluvlastníků zřizováno ostatním spoluvlastníkům předkupní právo. Toto předkupní právo trvá po dobu šesti měsíců ode dne vzniku. Pokud tedy spoluvlastník v této době svůj podíl převádí, mají ostatní spoluvlastníci právo podíl vykoupit podle velikosti podílů.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz