Střední škola v Kraslicích

V našem regionu během let vznikly velké střední školy jako centra pro další a odborné vzdělávání. Tyto školy jsou schopny zajistit především materiálové zajištění. Naproti tomu tady v Kraslicích vytváříme jinou alternativu. I v jiných regionech republiky lze najít malé městské školy, jako je ta naše, vytvářející trochu jiné prostředí pro své žáky. Velké školy se už z principu nemohou věnovat svým žákům tak, jako my. Ať už těm talentovaným, tak i těm, kteří potřebují podpořit. Za velkou výhodu lze považovat i to, že žáci nemusí nikam daleko dojíždět.

 

Během posledních deseti let fungování školy jsme do jejího zázemí a vybavení investovali spoustu energie. Povedlo se nám zřídit strojní dílny s odpovídajícím vybavením, a dokonce i dílnu textilní, kde jsme většinu prací udělali sami společně s žáky. Také nás velmi těší, když se někdo ozve sám, že by chtěl něco ve škole změnit, a tak nás pravděpodobně čekají na konci roku dvě učebny, které společně vymalujeme. Všechny tyto akce jsou důležité i proto, že jsou žáci vedeni k zapojení do občanské společnosti, která je na malých městech životně důležitá pro jejich udržení a rozvoj.

 

K tomu, abychom mohli žáky vzdělávat, je samozřejmě důležité i složení našeho sboru. Podařilo se nám zajistit vyváženou skupinu skvělých pedagogů doplněnou o kolegy, kteří přišli přímo z výrobních závodů. Tato kombinace je zásadní vzhledem k oborům, které u nás vyučujeme. Žáci tak mají šanci od učitelů získat nejen odborné, ale i ty praktické znalosti, které mohou přímo ve firmách využít. V rámci našeho regionu patříme do skupiny škol s nejvyšším podílem praktické výuky a jsme velice rádi za především pozitivní hodnocení žáků, které máme z našich partnerských firem.

 

Naše škola v průběhu let upravila a podle potřeb, místních společností začlenila obory, které jsou v našem regionu uplatnitelné:
Studijním čtyřletým oborem je Mechanik seřizovač. Jedná se o strojní obor, kdy se žáci seznamují se základy strojní výroby a plynně na tyto znalosti navazují do oblastí obrábění i na programovatelných strojích. Absolventi se uplatňují jako mistři, technici, či technologové, ale i jako dílenští kontroloři.
Tříleté učební obory Nástrojař a Strojní mechanik. Tito žáci se učí vyrábět, provozovat a udržovat jak samostatné dílenské celky, tak i stroje.
Tříletým učebním oborem je i Výrobce textilií. V tomto oboru se žáci učí připravovat a vyrábět textilie od textilního materiálu až po konečné produkty.
Ke zvýšení motivace našich žáků škola již od roku 2016 nabízí prospěchové stipendium a příspěvek na dopravu pro ty, kteří musí do školy nebo do práce dojíždět. Stejně jako všichni žáci, mají i žáci střední školy možnost využívat jídelnu, bazén a sportovní zázemí.
Stejným způsobem jako se věnujeme vlastním žákům, přistupujeme i k ostatním. Hravou formou se snažíme děti a žáky seznamovat s technikou a prací v našich oborech. Provozujeme technický kroužek a snažíme se o propagaci strojních oborů, které jsou u nás tak tradiční. Součástí areálu školy je i dopravní hřiště a naši žáci poskytnou technické zázemí dětem ze školek a škol, aby mohli hřiště aktivně využívat.

 

Kontakt

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
tel.: 352 686 518, 605 428 194
e-mail: zskraslice@volny.cz
www.skolakraslice.cz