Karlovarský kraj získá 233 miliony korun

Karlovy Vary (9. 7. 2020) Karlovarský kraj dostane finanční příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na pokračování projektů oprav silnic II. a III. tříd a mostů. Po jednání Asociace krajů ČR s vládou půjdou do krajů na tyto opravy celkem 4 miliardy korun. Z celkové sumy připadnou Karlovarskému kraji celkem 233 miliony 175 tisíc korun.

„Je to pro nás velmi dobrá zpráva. Karlovarský kraj má na starosti 1837 kilometrů krajských silnic, na nichž je 475 mostů a mostků. Podle počtu kilometrů těchto silnic se rozdělují finance od SFDI mezi jednotlivé regiony. Protože Karlovarský kraj jako jediný v této chvíli nemůže již čerpat finance z Integrovaného regionálního operačního programu (na různé úseky silnic, kde bylo možné finance z IROP využít, již byly využity), požádali jsme ostatní kraje o to, abychom mohli získat více finančních prostředků ze SFDI, a ony naopak využijí IROP. Ostatní kraje byly velmi solidární a z programu SFDI dostane náš kraj navíc 100 milionů korun. Máme připraveny projekty za více než půl miliardy,  takže bychom za peníze ze SFDI chtěli zrealizovat asi 14 připravených projektů oprav silnic II. a III. tříd,“ vyčíslil náměstek hejtmana Martin Hurajčík.

Podle ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Jana Lichtnegera jsou krajští silničáři plně připraveni peníze ze SFDI proinvestovat. „Mezi největší akce patří 2. etapa statického zajištění úseku silnice Stříbrná – Bublava, pokračování modernizace silnice Vřesová – Tatrovice či modernizace silnice v obci Stará Voda. Plánujeme ale i menší opravy jednotlivých úseků, mimo jiné ve směru
Valeč – Bošov, v Rájově nebo Stebnici,“
uvedl.

Další investiční akce na krajských silnicích financuje Karlovarský kraj ze svého rozpočtu a z programů, z nichž v uplynulém období získal evropskou dotaci. Mezi tyto stavby patří v současnosti budovaný obchvat Mariánských Lázní, křižovatka v Anenském údolí či rekonstrukce mostu u Nového Sedla. Dále letos zahájí stavbu dalšího úseku modernizované silnice II/207 v úseku Brložec – Lažany.

Zdroj:
Krajský úřad Karlovarského kraje