Pro vstup do soutěžního formuláře klikněte → Soutěžní formulář

 

Pravidla soutěže MAGAZÍNU OKO – vydání IV/2016

 

1]

Soutěže se může zúčastnit každá osoba starší 18 let (mimo osob podílejících se na přípravě a obsahu vydání MAGAZÍNU OKO) s trvalým pobytem v ČR, která přijímá tyto podmínky soutěže.

Z každého telefonního čísla, resp. každá osoba může soutěžit jen jednou. Účastí ve hře přijímá soutěžící tyto podmínky soutěže.

 

2]

Výhra:

Jediná cena – 

MOBILNÍ TELEFON ALCATEL

 

3]

Pravidla hry: Soutěžící odpoví na dvě otázky. Uvede své příjmení a věk + tel. číslo.

Odpověď můžete zaslat jedním z níže uvedených způsobů:
a) Jako SMS na tel. číslo 774 051 890 (cena SMS dle vašeho tarifu). 
b) Prostřednictvím webového formuláře na 
www.oko24.cz/redakce/soutez.

 

Odpovědi formou SMS zasílejte ve tvaru:

OKO*Vaše PŘÍJMENÍ*Váš VĚK*MĚSTO (kde jste nalezli magazín)*ULICE (kde jste nalezli magazín)*Vaše TELEFONNÍ ČÍSLO*přesné místo nalezení OKA (např. schránka, stojan, pult v samoobsluze,…)
 

 


Příklad SMS odpovědi:

Příklad: OKO*NOVAK*45*KARLOVY VARY*JIZNI*777666555*POSTOVNI SCHRANKA
 

! P O Z O R ! Odpověď rozdělujte hvězdičkami viz příklad!

 

4]

Anketní otázky:

A)  Město a ulice, kde jste nalezli MAGAZÍN OKO?

(v případě nalezení výtisku MAGAZÍNU OKO IV/2016 v on-line verzi – uveďte MĚSTO ODKUD JSTE a místo ulice napište INTERNET)

B)  Přesné místo nalezení OKA?

(myšleno tištěného vydání MAGAZÍNU OKO IV/2016 – on-line verze ZDE)

 

5]

Uzavření příjmu soutěžních odpovědí: 16. 4. 2016

Odpovědi doručené po tomto datu nebudou zařazeny do slosování. U písemných odpovědí se nezohledňuje datum podání, pouze datum doručení.

 

6]

Losování výherce: Do slosování budou zařazeny pouze úplné odpovědi na obě anketní otázky. Z těchto odpovědí bude vylosován jeden výherce a dva náhradníci.

 

7]

Čas losování výherce: Po vyhodnocení odpovědí bude provedeno losování výherce. Nejpozději do 10 dnů od uzavření příjmu odpovědí.

 

8]

Předání výhry: Na základě slosování, bude výherce kontaktován telefonicky. Pokud se ho nepodaří kontaktovat třemi telefonickými pokusy (časový odstup mezi pokusy minimálně 1 hodina v době mezi 8.00 až 22.00 h), bude stejným způsobem kontaktován 1. náhradník, v případě neúspěchu 2. náhradník. Výherce musí být schopen převzít výhru v Plzni a poskytnout rozhovor do dne, před dnem tisku dalšího vydání. V jiném případě může být kontaktován první resp. druhý náhradník k převzetí výhry.

 

9]

Místo předání výhry: Místo a čas předání výhry bude domluveno s výhercem telefonicky.

 

10]

Souhlas výherce: Výherce souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů v MAGAZÍNU OKO a to jména, příjmení a bydliště, taktéž souhlasí s uveřejněním své fotografie a fotografií z předání výhry.

 

11]

MAGAZÍN OKO neručí za to, zda mu byla soutěžní odpověď doručena. Odpovědi v nesprávném tvaru z kterých nebude možné jednoznačně určit všechny požadované údaje nebudou akceptovány. Soutěžící účastí ve hře dávají souhlas k využití poskytnutých údajů pro marketingové účely MAGAZÍNU OKO. MAGAZÍN OKO se zavazuje neposkytovat kontaktní údaje dalším subjektům. Výhra není vymahatelná.

 

Ing. Petr Šmíd

vydavatel

Pro vstup do soutěžního formuláře klikněte → Soutěžní formulář

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·