Zrekonstruovaná silnice usnadní průjezd Blovicemi

22.06.2012 17:53

Plzeň, 22. 6. 2012 – Průtah Blovicemi v Husově ulici za 18,5 milionu korun byl slavnostně otevřen. Plzeňský kraj stavbu investoval 12 miliony korun s přispěním dotace z ROP NUTS II Jihozápad a zbylých 6,5 milionů korun hradilo město Blovice.

Stavět se začalo v srpnu loňského roku. Protože tudy často projížděly nákladní vozy, byla vozovka zničená-byly zde velké výtluky, špatné odvodnění nebo lokálně nevymezený dopravní prostor a rekonstrukce byla nezbytná. Projektová dokumentace potřebná k realizaci této akce byla sice připravena s časovým předstihem, ale podmínkou k zahájení stavby bylo vybudování kanalizace v této ulici. Nový kanalizační řad se městu Blovice podařilo položit v první polovině loňského roku jako součásti akce Čistá Berounka. Následně tak mohla být zahájena rekonstrukce této dopravní tepny města.

Opravena byla silnice druhé třídy II/117 v délce 594 m včetně několika křižovatek. Opravený úsek začíná za železničním přejezdem a končí u křižovatky s ulicí 5. května vedle Základní umělecké školy.

„Husova ulice je důležitá dopravní tepna města s velmi hustým provozem a to jak automobilovým, tak i pěším. Průtah Blovicemi je součástí komunikace II. třídy, která tvoří hlavní spojnici města s nadřazenou silniční sítí – především se silnicí I/20 a propojuje centrum města s vlakovým a autobusovým nádražím,“ dodává 1. náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro dopravu Jaroslav Bauer.

Rekonstrukce povrchu komunikace navázala na zmíněnou novou kanalizaci v této ulici a na nové a opravené další sítě technické infrastruktury, které financovalo město Blovice. Město dále vybudovalo nové chodníky, místa k parkování a bezpečné přechody pro chodce a to s přispěním Státního fondu dopravní infrastruktury ČR. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje investovala silnici samotnou.

Provoz po nové komunikaci byl zahájen v prosinci loňského roku na základě povolení k předčasnému užívání. Úspěšná kolaudace stavby po jejím finálním dokončení proběhla minulý měsíc.

Zhotovitelem celé stavby byla STRABAG a.s.

 

http://img8.rajce.idnes.cz/d0801/6/6519/6519354_f70d601fcdfa38d4db11c9c7c6496792/images/prutahBlovice.jpg

 

http://img8.rajce.idnes.cz/d0801/6/6519/6519354_f70d601fcdfa38d4db11c9c7c6496792/images/strih.jpg

                              Slavnostní otevření stavby,zleva: M.Šrajer (vedoucí provozního střediska Strabag.a.s., J.Poduška (starosta m.Blovice),

                                                   J.Bauer (1.náměstek hejtmana PK pro dopravu) a S.Liška (gen.ředitel SÚS PK)

 

http://img8.rajce.idnes.cz/d0801/6/6519/6519354_f70d601fcdfa38d4db11c9c7c6496792/images/blovice.jpg

 

 

Petra Jarošová

tisková mluvčí Plzeňského kraje

Odbor kancelář hejtmana

Oddělení mediální komunikace, vnějších vztahů a marketingu

 

(MR)

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·