Změny v provozu pracovišť CzechPOINT, ověřování, občanských průkazů a cestovních dokladů 12. a 13. října

03.10.2012 13:25

V pátek 12. října bude z důvodu zajištění voleb do Zastupitelstva Karlovarského kraje na Magistrátu města Karlovy Vary uzavřeno pracoviště CzechPOINT a agenda ověřování.

Od okamžiku zahájení voleb, tj. v pátek 12. října od 14.00 hodin, až do ukončení hlasování, tj. do soboty 13. října do 14.00 hodin, bude na pracovišti občanských průkazů a cestovních dokladů možný pouze výdej již vyhotovených nových dokladů a vyřízení žádosti o vydání občanského průkazu k zajištění výkonu volebního práva.

Při podání žádosti o vydání občanského průkazu pro účely voleb je žadatel povinen předložit doklad, kterým prokáže totožnost, popřípadě rodný list, a dvě fotografie.

 

 

Jan Kopál
Tiskový mluvčí

Magistrát města Karlovy Vary

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·