Změna termínu dokončení stavby centralizace

01.09.2015 08:29

 

„Regionální rada odsouhlasila návrh Karlovarského kraje na prodloužení termínu ukončení realizace projektu centralizace lékařské péče v karlovarské nemocnici z 15. října 2015 na 18. listopadu 1015. Díky tomu je možnost prodloužit dodavateli termín dokončení stavby o cca tři týdny, tedy do 6. listopadu. Tak by se mohlo dodavateli stavby podařit vyřešit zdržení, které způsobil například nález azbestu po odkrytí střechy jednoho z objektů. Navíc kraj bez problémů dodrží podmínky smlouvy o poskytnutí dotace z ROP Severozápad. Projekt by měl podle informací zhotovitele být do poloviny listopadu dokončen.“

 

 

Celkové náklady na projekt činí přes 121 milion korun. Dotace z ROP Severozápad dosahuje asi 85 milionů, zbývající část tvoří vlastní podíl Karlovarského kraje.

 

Centralizace lékařské péče v karlovarské nemocnici zahrnuje rekonstrukci a dostavbu stávajícího pavilonu B, do kterého by se po ukončení stavebních prací měly v závěru letošního roku přestěhovat dětské oddělení, ambulance i lůžková část ORL a infekční oddělení. S předstihem došlo k přestěhování lůžkové části chirurgie B - muži, která je nyní dočasně umístěna ve třetím podlaží budovy C, aby stavební práce neměly dopad na pacienty. Dále projekt zahrnuje přístavbu jednoho patra pro infekční oddělení nemocnice nad částí pavilonu B a také nástavby pro ORL. Pacientům i zdravotníkům tak budou namísto nevyhovujících a zastaralých budov sloužit moderní a kvalitně vybavené prostory.

Zdroj: Krajský úřad Karlovarského kraje

LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·