Zkratku si nechce nechat vzít

03.04.2015 12:13

Zvyk je železná košile, aneb lidé mají rádi zkratky. Tuto skutečnost potvrzuje první kontrolní výstup městské policie v ulici Tržiště, kde je od března povolen pouze vjezd vozidel splňujících podmínky dopravní obsluhy. Tomu, že dopravní značení samo o sobě postačí, nevěřil snad ani ten největší optimista ve městě. Od dubna tak podle plánu dostala zelenou fyzická kontrola prováděná hlídkami městské policie. První dva dny přinesly 62 řešení dopravních přestupku, přičemž pouze ve dvou případech strážníci řidiči domluvili. V 59 případech byla uložena bloková pokuta v rozmezí 100 - 500,- Kč v kontextu s přestupkovou recidivou. Jeden případ skončil postoupením ke správnímu orgánu. Dle vyjádření řidiče, jej nikdo nebude omezovat v krácení si cesty. Vzhledem ke skutečnosti, že tento člověk byl strážníky řešen již ve více než 50 případech, to snad nikoho nepřekvapí.

Přestože kontrola je časově náročná a v současných klimatických podmínkách je také o zdraví, strážníci v ní budou pokračovat i nadále. A pozor, kontroly namátkově probíhají i v noci, o čemž se již dva řidiči přesvědčili na "vlastní peněženku"! 

Zdroj: TZ MP Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·