ZE SLUŽBY MĚSTSKÉ POLICIE

10.04.2013 21:15

Postesk nad přechodem pro chodce

Dětem připomíná zebru a slouží k bezpečnému přecházení. Tak by se dal stručně charakterizovat přechod pro chodce. Strážníci na vybraných místech každé ráno dohlížejí na bezpečné přecházení po ránu mnohdy rozdováděných dětí. Nejvíc problémů však strážníkům působí sami dospělí. Markantní je to především před budovou městské policie, kde si řidiči vyřizují povolení k vjezdu do LÚ. Ti přímo před zraky strážníků, dohlížejících na přechodu na bezpečnost dětí, přebíhají vozovku doslova pár metrů od něj. Na výtky pak mnohdy reagují velmi arogantně, což má skutečně „výborný“ výchovný dopad na školní mládež. Městská policie je tedy nucena připravit kontrolu, která by se dala nazvat: „Vážení řidiči, musíme vás vychovat“. Zní to možná tvrdě, ale je třeba nazvat věc pravým jménem.

 

Lidická ulice dozná dopravní změny

Opakované problémy s parkováním řidičů na Lidické ulici začala řešit městská policie ve spolupráci s technickým odborem. Řidiči vozící a vyzvedávající děti z nedaleké MŠ parkují vozy po obou stranách komunikace, čímž se jednak dopouštějí přestupků a navíc komplikují dopravu ostatním účastníkům silničního provozu. Před živelným postihováním dala městská policie přednost koncepčnímu řešení. Oslovila příslušný odbor magistrátu, který na jedné straně komunikace vytvoří částečné parkování na chodníku a na druhé instalací betonových kvádrů zabrání nepovolenému parkování. Strážníci se v dalším období v této lokalitě zaměří na dodržování předpisů a řidiči, kteří je budou porušovat, se již postihu nevyhnou.

 

Začátek služby v kalupu

Karlovy Vary 8.4.2013. Pondělní začátek noční služby začal banálním výjezdem na krádež v obchodním centru. Pachatelem byla žena drogově závislá, která evidentně nezvládá základní výchovu svých dětí, které byly krádeži přítomni. Strážníci kromě uložení blokové pokuty na místě nezaplacené postoupili celou záležitost na odbor zdravotnictví a sociálních věcí.    

 

Zloději kovu už neví, kde by …

Uplynulo pár minut a strážníci měli další případ. Ten se týkal zlodějů kovů, s nimiž se setkává MP pravidelně. Nejtěžší v takových případech bývá zjistit, odkud kradené železo pochází. Úplně jiná situace však nastala v tento den, hlídka městské policie na základě oznámení zadržela dvojici „sběračů kovů“ přímo ve sběrném dvoře, kam se vloupali, aby nabrali kov, který v jiné provozovně zpeněží. Muže a ženu strážníci předali Policii ČR.

 

 

 

Bc. Marcel Vlasák
velitel MP
Městská policie Karlovy Vary

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·