"Zdravý kraj" systematicky podporuje rozvoj venkova

23.03.2012 16:59

Plzeň, 22. 3. 2012 – První pracovní setkání zástupců měst, obcí a municipalit Plzeňského kraje zapojených do Národní sítě zdravých měst v České republice, se uskutečnilo na krajském úřadu za účasti náměstka hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grünera a radního pro oblast zdravotnictví Václava Šimánka.

Plzeňský kraj vstoupil v polovině letošního roku do Národní sítě Zdravých měst ČR a poté vznikl další z řady dílčích projektů Bezpečného kraje a tím je Zdravý Plzeňský kraj. Jeho cílem je zejména vytvořit vhodné podmínky pro realizaci aktivit směřujících do oblasti veřejného zdraví obyvatel Plzeňského kraje.           

„Spoléháme na spolupráci s vámi, s městy, obcemi, neziskovými organizacemi, Západočeskou univerzitou, lékařskou fakultou, hygienickou stanicí a dalšími, kteří se zapojí na projektu. Chceme se posunout ještě dále a v oblasti Plzeňský kraj, nejlepší místo pro život udělat vše pro to, aby se tu žilo nejen dobře, ale i zdravě. Rada Plzeňského kraje rozhodla o tom, že do rozpočtu projektu Bezpečný kraj přidá 4 miliony korun, aby se mohly financovat některé z chystaných kroků ve Zdravém Plzeňském kraji,“ řekl v úvodu setkání Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblasti regionální rozvoj, fondy EU a informatiku.

Prvního pracovního setkání se na krajském úřadu zúčastnili všichni partneři projektu Zdravý kraj jako jsou Krajská hygienická stanice, zástupci Zdravých měst, obcí a municipalit (Klatovy, Přeštice, Strašín, mikroregion Prácheňsko), zástupci škol podporujících zdraví a zástupci Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni.

Cílem setkání bylo navázání a prohloubení spolupráce partnerů podílejících se na ochraně veřejného zdraví občanů Plzeňského kraje. Všichni přítomní se shodli na tom, že jsou podobná setkání velkým přínosem a v budoucnu je třeba v jejich konáních pokračovat.

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/Klatovy.jpg

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/setkani.jpg

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/zdravamesta.jpg


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·