Zdravotní sestry studují bakalářský obor přímo v Karlových Varech

15.10.2017 20:18

 

 

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni otevřela na Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické Karlovy Vary výukové místo pro kombinovanou formu bakalářského studia v oboru Všeobecná sestra. Zdravotní sestry tak již nemusí složitě dojíždět za studiem, ale mohou si doplnit potřebné vysokoškolské vzdělání rovnou v našem regionu. Do prvního ročníku jich nastoupilo celkem pětadvacet.

„Jsem rád, že se nám v poměrně krátkém čase podařilo dojednat otevření výukového místa v Karlových Varech. Poprvé jsme se s paní děkankou potkali v únoru letošního roku a od září zde už běží výuka. Zdravotní sestřičky vykonávají velmi náročnou a zodpovědnou práci a proto jsme jim chtěli alespoň touto cestou usnadnit již tak komplikované povinné vzdělávání. Na pokrytí výdajů souvisejících se zajištěním výuky v zimním semestru uvolnil Karlovarský kraj ze svého rozpočtu  835 tisíc korun. Od ledna příštího roku už bude studium financováno z rozpočtu univerzity,“ uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20171015202002_001_ls.png

Zájem o nabízený studijní obor byl veliký. „Ke studiu se přihlásilo celkem padesát jedna uchazečů a do prvního ročníku jsme jich přijali pětadvacet. Studentky mají za sebou řádný zápis ke studiu, první výuku a v polovině listopadu je čeká slavnostní imatrikulace,“ upřesnila děkanka Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Ilona Mauritzová.

Vzdělávání je koncipováno do bloků. Studentky jich za semestr absolvují dohromady šest, přičemž čtyři v Karlových Varech a dva v Plzni. Výuka probíhá vždy od pátku do neděle a zajištují ji špičkoví odborníci z Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Mezi vyučovanými předměty v zimním semestru nechybí anatomie, biofyzika, ošetřovatelství, první pomoc nebo například specifika komunikace s nemocným.

 

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·