Zástupci kraje se účastnili zasedání Regionální agrární komory

18.07.2017 15:58

 

 

 

 

V Novém Drahově se v minulém týdnu uskutečnilo zasedání Regionální agrární komory. Mezi pozvanými hosty nechyběli ani radní Karlovarského kraje Jaroslav Bradáč, Karel Jakobec a Josef Janů. Během jednání hovořili o aktuálním dění ve svých resortech.

 

Radní si na zasedání vyslechli množství zajímavých a užitečných informací z oblasti zemědělské dotační politiky, a to jak na národní, tak i evropské úrovni. Přítomné pak seznámili s projektem Restart, jenž si klade za cíl pomoci strukturálně postiženým regionům, mezi které patří i Karlovarský kraj. Členové agrární komory byli požádáni o součinnost a spolupráci při definování jejich potřeb.

 

Dalším z témat, o kterém se na zasedání mluvilo, byla optimalizace studijních a učebních oborů v oblasti zemědělství. „Zemědělská a potravinářská výroba je jedním z významných a nosných odvětví našeho regionu a je jednoznačně nepostradatelná pro jeho budoucnost. Zároveň se ukazuje, že mladí lidé mají příležitost uplatnit se v perspektivním, trvale potřebném a užitečném oboru. Spolu se zástupci agrární komory jsme se shodli, že budeme hledat možnosti spolupráce na propagaci studijních i řemeslných oborů,“ uvedl radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Bradáč.

 

Radní přítomné informovali také o udržitelnosti projektu na omezení výskytu invazních rostlin či o prvním ročníku soutěže Dobrota Karlovarského kraje, jehož výsledky budou slavnostně vyhlášeny začátkem září. I v těchto oblastech bude nutná a velmi užitečná oboustranná  spolupráce mezi krajem a zemědělskými odborníky, kteří hospodaří v našem regionu.

 

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·