Započala rozsáhlá rekonstrukce Centrálního příjmu FN Plzeň-Lochotín

01.11.2017 15:34

 

 

Ve středu 1. listopadu 2017 započala plánovaná rekonstrukce Centrálního příjmu, vchod C ve FN Plzeň - Lochotín.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20171101153503_001_ls.png

1. etapa této rekonstrukce se týká prostoru bývalé pokladny a přilehlých částí a bude spojena s určitým nepohodlím, zvýšenou prašností, hlukem a možnou delší čekací dobou na ošetření. Pokladna FN Plzeň je přesunuta k blízkosti vchodu D.

Dovolujeme si požádat širokou veřejnost o shovívavost a trpělivost, tato plánovaná rekonstrukce přinese pacientům i zaměstnancům zvýšené pohodlí a komfortní prostředí, provoz ambulancí Centrálního příjmu nebude nijak omezen.

Žádáme návštěvníky a pacienty, pokud nepřichází na centrální příjem, aby pro návštěvu nemocnice využili vchod B. O dalším postupu a eventuálních omezeních budeme veřejnost včas informovat. 

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20171101153547_001_ls.png

 

V současnosti Centrální příjem Lochotín zajišťuje péči pro emergency, traumatologii a pacienty interních oborů (interní, neurologické a psychiatrické ambulance), na Centrálním příjmu je  ročně ošetřeno  více jak 42 000 pacientů.

FN Plzeň touto rekonstrukcí realizuje  zcela novou koncepci ošetřování  - systém sálového ošetřování urgentních pacientů. Na jednom místě bude celkem 13 akutních  a expektačních lůžek (lůžko v nemocnici, na němž se krátkodobě sleduje vývoj pacientova stavu). Tato prostorová změna umožní důkladné třídění pacientů do zón dle potřeby naléhavosti  a bude zajištěna vyšší prostupnost, díky které se nepotká těžce nemocný pacient s osobou s lehčím poraněním či onemocněním.

Dosud na Centrální příjmu fungoval systém, kdy  pacient přicházel  za lékařem. Cílem rekonstrukce je změna, díky níž lékař přichází za svým  pacientem.  K tomu napomůže nově vybudovaný prostor recepce, ve které  bude sestra, pod dozorem lékaře urgentního příjmu, třídit  pacienty dle naléhavosti. Těžce nemocní pacienti budou v prostoru pro akutní péči a nemocní s lehčím onemocněním vyčkají na ambulantní ošetření na ambulanci. Kromě zvýšeného komfortu pro pacienty  i zaměstnance očekáváme i zkrácení  čekací doby pro nemocné.

 

Zdroj: TZ FN Plzeň

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·