Zápisy do prvních tříd základních škol

09.01.2012 22:45

    V měsíci lednu proběhnou zápisy do prvních tříd základních škol zřizovaných městem Karlovy Vary. To je zřizovatelem celkem 10 základních škol, kdy většina z nich poskytuje zaměření na určité oblasti, například jazyky, tělesnou výchovu a jiné. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky, na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, a dále na ostatní cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů. Povinná školní docházka pro děti začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.  

Předpokládaný počet dětí, které by měly v letošním roce dorazit k zápisu do základních škol z mateřských školek (tedy ty, které dosáhly šesti let věku), je 372. V lednu 2011 se k zápisům dostavilo celkem 426 dětí a fyzicky jich do prvních ročníků na školní rok 2011/2012 nastoupilo 418. Ve školním roce 2010/2011 zasedlo do školních lavic v prvních třídách 419 žáků. Vliv na konečný počet nových prvňáků mohou mít okolnosti, jako například odklad nebo stěhování. Přesný počet žáků prvních tříd známe tedy vždy až v září, když děti do školy fyzicky nastoupí.

Odbor kultury, školství a tělovýchovy připravil ve spolupráci s řediteli škol přehled termínů dnů otevřených dveří a zápisů, který naleznete v přiloženém dokumentu.

Bc. Michaela Kousalová

Tisková mluvčí

Odbor kancelář primátora KV

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·