Západní křídlo Prvního českého gymnázia v Karlových Varech prošlo rekonstrukcí

16.12.2015 13:53

Žáci i učitelé Prvního českého gymnázia v Karlových Varech budou už brzy moci využívat nově zrekonstruované prostory západního křídla budovy školy. Nová částgymnázia nabízí moderní aulu s prostorem pro vzdělávací a kulturní akce, včetně akcí pro veřejnost. Studentům začnou sloužitmimo jiné výtvarné ateliéry, hudebna, jazyková učebna nebopřestavěné šatny vybavené šatními skříňkami. Přestavbu nechal provést Karlovarský kraj.

 

Celkové náklady projektu dosahují 50, 8 milionu korun, z toho předpokládaná dotace z ROP Severozápad činí 39, 2 milionu korun. Zbylé náklady jsou hrazeny z krajského rozpočtu.„Díky výstavbě nového západního křídla budovy i úpravám stávajících prostor se karlovarské gymnázium zařadilo mezi krajské školy, které žákům nabízejí nejen vysokou úroveň vzdělávání, ale také moderní a příjemné zázemí s potřebným technickým vybavením,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2016_1/20151216135535_001_ls.png

 

Stavba začala v červnu loňského roku. Pro vedení školy nastalo náročné období, v němž bylo zapotřebí sladit běžný provoz školy a vyučování s probíhajícími stavebními pracemi.„Projekt zahrnovalvýstavbunového západního křídla a částečnou rekonstrukci stávající budovy.Stavební práce realizovala společnost ISSO – inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. Studenti se dočkají nových výtvarných ateliérů, hudebny, jazykové učebny a šaten, pedagogům jsou určeny nové kabinety. Po  vybudování výtahu se škola stala navíc bezbariérovou.Stavebními úpravami prošla i vstupní hala budovy, nad nížvznikla nová patrová nadstavba se zasedací místností. V přízemí vyrostla knihovna s čítárnou apřipraven je bufet s oddychovým prostorem pro studenty,“ popsal ředitel školy Zdeněk Papež.

 

Podle krajského radního Edmunda Janische má karlovarské gymnázium nyní takové vybavení,které odpovídá současným vzdělávacím trendům. „Jsem rád, že se dostavba Prvního českého gymnázia v K. Varech podařila. Studenti, pedagogický sbor i provozní pracovníci dostali krásný vánoční dárek. Věřím, že se v nových učebnách bude žákům i pedagogům líbit a hlavně že budou spokojeni se studijními výsledky,“ dodal.

 

 

 

                                                                                                                                     

Zdroj: TZ Krajský úřad Karlovarského kraje

LPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

                


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·