Základní a střední školy mohou získat další evropské peníze

23.07.2015 13:37

 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) vyhlásil novou výzvu pro všechny základní a střední školy. Podpořeny budou především projekty zaměřené na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základních škol a rozvoj ústních komunikačních dovedností žáků a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended learningu (propojení běžné výuky s e-learningem). Žádosti o dotaci lze podávat do 28. srpna 2015, do 13 hodin.

Témata výzvy jsou v souladu s celorepublikovou koncepcí jazykového vzdělávání a s tím, že byl letošní rok vyhlášen Rokem technického vzdělávání. Celkový objem peněz v této výzvě představuje 460 milionů korun s možností dalšího navýšení. Školy mohou žádat o dotaci na jeden projekt v rozmezí od 50 tisíc do 1 milionu korun. Finanční prostředky jim budou poskytnuty prostřednictvím předběžné platby ve stoprocentní výši schváleného rozpočtu projektu.

Vzhledem k tomu, že podání projektové žádosti je velmi jednoduché, školy ji zvládnou vytvořit samy, aniž by si musely najímat zprostředkovatelské či poradenské agentury. Jednotlivé projektové žádosti lze sestavit v informačním systému Benefit7 prostřednictvím výběru předem nastavených šablon klíčových aktivit. S tímto postupem mají školy velké zkušenosti například z akce „EU peníze školám“, do které se zapojila většina školských zařízení v naší zemi.

Podrobné informace týkající se výzvy číslo 57 jsou k dispozici na internetových stránkách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·