Zákaz odběru povrchových vod - Lomnický potok

17.08.2017 10:01

 

Vodoprávní úřad karlovarského magistrátu vydal na žádost správce povodí s platností do odvolání zákaz odběru povrchových vod z Lomnického potoka, přítoku vodárenské nádrže Stanovice, s výjimkou odběrů pro zajištění zásobování pitnou vodou a jiných odběrů povolených ve veřejném zájmu.

Důvodem je kriticky nízký průtok, ohrožující vodní a navazující ekosystémy, kyslíkovou bilanci a funkce vodního toku.

Zákaz se týká Lomnického, Dražovského, Mlýnského a Teleneckého potoka a jejich přítoků, tedy území nebo částí území města Bochova a obcí Stružná, Pila, Andělská Hora, Stanovice a Kolová.

Podrobné informace ve zveřejněném rozhodnutí: https://mmkv.cz/cs/eud/opatreni-obecne-povahy-pri-nedostatku-vody-v-povodi-lomnickeho-potoka-pritoku-vodarenske-nadrze

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·