Zájem o třídění bioodpadu v Karlových Varech roste

09.01.2014 00:00

V roce 2013 vytřídili obyvatelé Karlových Varů celkem 218 tun bioodpadu. Ve speciálních kontejnerech skončilo o celých 105 tun této komodity více než v roce 2012, kdy byl projekt třídění bioodpadu v Karlových Varech spuštěn.

 

Svoz biologicky rozložitelného odpadu probíhal od dubna do poloviny listopadu, náklady na likvidaci činily 1,54 milionu korun.

 

O zájmu obyvatel Karlových Varů o třídění bioodpadu svědčí také fakt, že výrazně narostl počet nádob rozmístěných na území města. Celkem se jednalo o 846 kontejnerů (o objemu 1 100 a 120 litrů). Nádoby byly umísťovány nejen na předem vytipovaná stanoviště, ale v průběhu roku byly také dodatečně přistavovány dle zájmu a požadavků občanů.

 

Biologicky rozložitelný odpad budou moci obyvatelé Karlových Varů třídit i v letošním roce. Občané budou moci své požadavky na přistavení kontejnerů na bioodpad vznášet od února prostřednictvím Odboru technického Magistrátu města Karlovy Vary (tel. 353 118 213).

 

Helena Kyselá

Tisková mluvčí

(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·