Zájem o krajská stipendia pro vysokoškoláky překonal očekávání

16.10.2014 19:40

 

 

 Nový stipendijní program Karlovarského kraje pro studenty vysokých škol se setkal s velkým ohlasem. O udělení stipendií požádalo ve stanoveném termínu celkem 62 studentů.

 

Kraj chtěl v prvním roce realizace programu podpořit 25 studentů. „ O stipendia požádalo 27 studentů bakalářského studia, 10 žadatelů magisterského programu, 25 žadatelů magisterského navazujícího studia. Z toho je celkem 21 studentů 1. ročníku. Většinou se jedná o studenty oborů ekonomie a práva.  Vzhledem ke skutečnosti, že se do programu přihlásil daleko vyšší počet uchazečů, než počítají pravidla čerpání stipendií, rozhodne Rada kraje o jejich zapojení do programu do konce listopadu,“ uvedl náměstek hejtmana Václav Sloup.

 

Výplata stipendia je spojena se závazkem studenta, že bude po úspěšném dokončení svého studia pracovat nebo podnikat v Karlovarském kraji právě tolik let, kolik let bude pobírat stipendium. Stipendium bude poskytováno maximálně na 4 akademické roky ve výši 2 tisíce korun měsíčně pro jednotlivce. V případě bakalářského studijního programu a navazujícího magisterského studijního programu to pak bude maximálně na 2 akademické roky. Jestliže studenti nesplní některou z podmínek smlouvy, mají 10 let na to, aby dostáli svým závazkům. Podle hejtmana Josefa Novotného by kraj přivítal, kdyby se do programu zapojili i zaměstnavatelé a krajská hospodářská komora. V budoucnu by pak mohl vzniknout fond, do kterého by zaměstnavatelé přispívali a ze kterého by byla stipendia vyplácena.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·