Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Vestavba lakovacího boxu do stávající průmyslové haly“

15.07.2014 19:48

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako úřad příslušný v procesu posuzování dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí oznamuje, že bylo předloženo oznámení a zahájeno zjišťovací řízení záměru „Vestavba lakovacího boxu do stávající prům. haly“.

Oznamovatelem je společnost Důlní strojírenská společnost, spol. s r. o.

Záměr řeší vestavbu lakovacího a sušícího boxu uvnitř stávající výrobní haly a přemístění stávajícího tryskacího boxu do nového umístění vedle výrobní haly s lakovnou. Realizace záměru by měla přinést snížení nároků na přejezdy nákladních vozidel mezi areálem a externími lakovnami v okolí. Záměr je umístěn ve stávajícím areálu oznamovatele na p. p. č. 476/18, 476/22 a 476/24 v k. ú. Královské Poříčí.

Do oznámení je možné nahlížet v úředních hodinách na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, budova C, 1. patro, č. dveří 231.

Zpracované oznámení záměru je také k nahlédnutí na internetové adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, kód záměru KVK476.

Vyjádření k oznámení je možné zaslat nejpozději do 4. srpna 2014 na Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje 

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·