Začal tradiční jarní tah žab

04.04.2016 12:11

 

 

 

Oproti minulým rokům je o něco málo později – na Malém Versailles začal tento víkend. Pokud vydrží pár dní teplejší počasí, tak by mohl mít letos poměrně rychlý průběh. Rád předávám dál informaci kolegů z odboru životního prostředí karlovarského magistrátu.

 

 

S příchodem jarních měsíců se opět probouzí příroda. Jedním z jejích projevů je i jarní tah žab. Toto velké jarní putování podnikají žáby z důvodu rozmnožování, protože to může proběhnout pouze ve vodním prostředí. V cestě jim však stojí řada překážek, přičemž mezi nejnebezpečnější patří jízdní komunikace. Každoročně jich tak na území celé republiky mnoho zahyne pod koly automobilů. Proto se na nejproblematičtějších místech každoročně s příchodem jara spouští akce na jejich ochranu. V Karlových Varech se jedná (nebo v minulosti jednalo) především o 2 lokality.

 

První z nich je okolí vodní nádrže Krach. V uplynulých letech bylo nutno k omezení úhynu žab (v našich podmínkách se jedná především o ropuchu obecnou a skokana hnědého) instalovat podél komunikace mezi Olšovými Vraty a Kolovou zábranu. Zároveň zde bylo umístěno informativní dopravní značení. Před několika lety vybudoval místní zemědělec v prostoru nad Olšovými Vraty novou vodní nádrž. Tu začali žáby postupně využívat jako místo pro své rozmnožování, takže odpadl důvod jejich migrace přes jízdní komunikaci do vodní nádrže Krach a v současné době již není nutno zábranu u silnice využívat.

 

Druhou lokalitou je jezírko Malé Versailles. Místní komunikace byla v minulosti při jarním tahu žab v nočních hodinách uzavírána a žáby byly v ranních a večerních hodinách sbírány. V posledních letech dochází v této lokalitě ke zřetelnému úbytku migrujících žab. Důvody nejsou zcela zřejmé (jedním z nich může být oprava rybníčků v navazujících lesích). Z tohoto důvodu bylo upuštěno od uzavírání jízdní komunikace a bude prováděn pouze ranní a večerní sběr žab. Celá akce je prováděna ve spolupráci Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního prostředí, Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a dobrovolných ochránců přírody.

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·