Z činnosti strážníků

03.10.2012 13:27

Kontrola dětských hřišť

Psovodi městské policie provedli opětovnou kontrolu dětských hřišť se zaměřením na výskyt injekčních jehel. Díky činnosti K-Centra se strážníci ve srovnání s jinými města s tímto nebezpečným odpadem setkávají spíše nárazově. Obdobná situace byla i na konci září, kdy strážníci s pomocí detektoru kovu prohledali všechny hřiště a nenalezli ani jednu. Setkali se však s jinými, pro děti, nebezpečnými odpady, jako jsou střepy z lahví od alkoholu či různých ampulí. O výskytu osob drogově závislých svědčí i nálezy obalů od jehel. Nejhorší situace je u kostela Sv. Urbana v Rybářích a proto se strážníci tomuto místu budou více věnovat.

http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/7/7139/7139614_21c14c5025deb303d4b7e8944fcb4864/images/jehly1.jpg

http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/7/7139/7139614_21c14c5025deb303d4b7e8944fcb4864/images/jehly2.jpg

 

 

Měření rychlosti

Městská policie měří rychlost především v blízkosti škol a v místech, která vzejdou z hromadných podnětů občanů. Tuto činnost provádí 3-4 krát do měsíce a jedná se tedy vyloženě o doplňkovou činnost k standardnímu výkonu služby. Přesto již od počátku roku vyřešili strážníci přes 300 přestupků a uložili sankce za téměř 250 tis. Kč.

Vedle této represe jsou ve městě rozmístěny tabulové měřiče, které řidiče upozorňují na překročení rychlosti. S preventivním opatřením se můžeme setkat na ulicích – Západní, Krále Jiřího, Lidická, Otovická, Počernická a nějaký čas i Jáchymovská. Právě z posledně jmenovaného měřiče přicházejí do databáze znepokojivá čísla o překračování povolené rychlosti. Každý čtvrtý! řidič zde překročí všeobecně tolerovanou rychlost 55 km/hod. Z tohoto důvodu provede městská policie dne 23.10.2012 kontrolu na Jáchymovské ulici. Řidiči, jezděte opatrně.

http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/7/7139/7139614_21c14c5025deb303d4b7e8944fcb4864/images/Jchymovsk_srpen.jpg

        Graf znázorňuje celkový počet průjezdů za měsíc a dále počet překročení konkrétní rychlosti,

                                    v srpnu například 118 řidičů jelo rychleji než 100 km/hod.

 

 

Bc. Marcel Vlasák

velitel MP

Městská policie Karlovy Vary

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·