Z činnosti strážníků

10.03.2016 10:19

Podomní prodej se řeší

 

Nedávno jsme vás informovali o postihu podomního prodejce, který se snažil o sepsání "výhodných" smluv v Drahovicích. Strážníkům karlovarské MP se podařilo dotáhnout i druhý případ z Bohatic a to přesto, že byl oznámen až dodatečně. Díky svědecké výpovědi, dokladům a spolupracující energetické společnosti, která bezodkladně reagovala na výzvu přestupkového oddělení MP, byl přestupce podnikající na živnostenský list postoupen ke správnímu orgánu.

 

 

Odchyty zvířat

Strážníci MP v loňském roce realizovali 222 rekordních odchytů a ustájení volně pobíhajících psů, přičemž nejvíce napilno měli v červnu, kdy jich bylo 32. Rekordmanem mezi strážníky je Jan Vávra, který jich realizoval hned 55, což je dáno i tím, že tuto službu zajišťuje v případě potřeby nad rámec pracovní doby, tedy z volna. Zajímavostí je, že za posledních 14 let pouze v roce 2006 strážníci odchytili více psů než loni a to 228. Nezodpovědní majitelé zřejmě přibývají. Kromě psů, strážníci řeší velmi často také odchyt koček, divočáků a jiných zvířat, která buď končí zpět ve volné přírodě nebo v minizoo. 

  

 

Skládky a nebezpečný odpad

Přistihnout přestupce při odkládání odpadu mimo místa k tomu určená, čímž zakládá nepovolenou skládku, je spíše dílem náhody. Občas pomohou všímaví občané a přestupce se pak bez povinnosti místo uklidit a blokové pokuty určitě neobejde. Důležitý je rovněž monitoring veřejného pořádku a v případě zjištění skládky zajištění jejího odstranění, neboť vzniklý nepořádek přitahuje další "odkladače". V roce 2015 takto městská policie předala technickému odboru 697 skládek a 171 oznámení k nebezpečnému odpadu. V obou položkách každoročně dominuje městská část Stará Role.

Úzká dlouholetá spolupráce strážníků a úředníků technického odboru vede k rychlému odstranění zjištěných závad, k čemuž se využívají i veřejně prospěšné práce. Další působnost městské policie při zajišťování veřejného pořádku lze spatřit ve využívání obecně prospěšných prací ve prospěch obce. Soudem potrestaní takto v loňském roce odpracovali bezplatně přes 5.000 hodin. O spolupráci s Armádou spásy se pak zmiňoval prosincový příspěvek k bezdomovectví.

 

Zdroj: TZ MP Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·