Z činnosti strážníků o víkendu

02.07.2012 10:25

Pálení kabelů
Ani vedra, která o uplynulém víkendu panovala, neodradila sběrače kovů od pálení kabelů. Dým, který z pálených plastů vycházel, vždy spolehlivě upozornil na místo, kde k této činnosti docházelo. 50 letého Plzeňana strážníci během víkendu přistihli dokonce 2x. Jednou v pátek ráno – naproti čerpací stanici ONO a podruhé v sobotu před polednem za transformátorovou stanicí v Domažlické ulici. V obou případech se muž snažil spálit izolační plast a získat tak kov, který by následně odevzdal ve sběrně surovin.
Takto se snažil přijít k penězům i 27 letý muž, který v neděli ráno založil oheň ve Slovanském údolí. Vzhledem k tomu, že v nedávné době došlo ke krádeži vodičů podél blízké železniční trati Plzeň – Cheb, byl případ pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu předán Policii ČR .

Pálení odpadků
Další oheň ohrožoval les v neděli odpoledne u Borské přehrady. Hlídka, která se na místo dostavila, na místě spatřila požár lesní hrabanky, rozšířený na ploše cca. 4x6 m, přičemž plameny místy dosahovaly až 1 m. Vzhledem k tomu, že hořelo také velké množství plastových odpadků, vycházel z ohně černý štiplavý dým. Strážníci se v rámci svých omezených možností pokusili oheň hasit, což se jim alespoň zčásti podařilo za pomoci nalezených starých oděvů. To se však nelíbilo muži skrytému v podrostu. Začal na strážníky křičet, aby oheň nechali hořet, že to zapálil schválně, aby vše shořelo. Vzhledem k tomu, že působil zmateně a nacházel se v těsné blízkosti ohně, odvedli jej strážníci z dosahu kouře a plamenů a požádali jej o vysvětlení. 37 letý muž jim sdělil, že zde již několik let žije, a protože se zde za tu dobu nastřádalo velké množství odpadků, chtěl je tímto způsobem„uklidit“. Že by mohl způsobit rozsáhlý lesní požár si prý neuvědomil. Případ si poté převzala Policie ČR a příslušníci HZS Plzeňského kraje, kteří požár dohasili.

Veřejné pohoršení

Opilí muži tak závažně narušovali veřejný pořádek, že museli být převezeni na PAZS . První z nich – 25 letý muž z Holoubkova – seděl v pátek večer Korandově ulici na trávníku, vulgárně pokřikoval na kolemjdoucí osoby a vyhazoval z batohu odpadky na chodník. Hlídka MP muže vyzvala, aby přestal urážet procházející osoby a aby uklidil nepořádek, který způsobil. To však opilý muž razantně odmítl. Byla mu proto udělena pokuta a poté byl převezen na PAZS.

Na druhého muže – 40 Plzeňana – upozornila strážníky v sobotu odpoledne  ostraha OD Plaza poté, co se pod silným vlivem alkoholu pozvracel v prostoru venkovního hlediště amfiteátru. I tento muž musel být převezen na PAZS.

Ztracený chlapec

V sobotu dopoledne byla hlídka MP upozorněna řidičem MHD na malého chlapce, který zůstal v trolejbusu na konečné linky č.13. Zhruba 4 letý chlapec měl sice na krku svazek klíčů, evidentně však nevěděl, kam s nimi. Nebylo možné zjistit ani jeho jméno, natož adresu. Vzhledem k tomu, že vůbec nebylo možné s s chlapcem domluvit, vzniklo zde i podezření, že by nemusel být české národnosti. Nakonec se dítě trochu rozkoukalo a uvedlo adresu Brojova 15, dokonce i označilo dům na fotomapě. Poté, co jej strážníci, již ve spolupráci s Policií ČR, převezli na tuto adresu, zjistili policisté, že ani zde chlapec nebydlí. Chlapce si poté převzala Policie ČR, aby jej o pár hodin později předala slovenskému tatínkovi. Ten si již uvědomil, že dítě nemá a začal jej hledat.

Osoba v požadavcích PČR

V sobotu dopoledne bylo operační oddělení MP upozorněno na podezřelé osoby vynášející věci z domu ve Skvrňanské ulici. Přestože se hlídky MP na místo dostavily během pár minut, tyto osoby ani jejich vozidlo zde již nezastihly. Vzhledem k tomu, že strážníci věděli, že osoby nakládaly také kovový odpad, rozhodli se propátrat okolí sběren kovového odpadu v ulicích Domažlická a Ke Karlovu. Zde bylo následně zaregistrováno vozidlo, jemuž nesvítilo levé přední světlo. Toto vozidlo bylo hlídkou zastaveno a protože strážník pojal podezření, že by se mohlo jednat o osoby, po kterých hlídky MP pátraly, vyzval k prokázání totožnosti nejen řidiče, ale i jeho 3 spolujezdce. Lustrací těchto osob bylo zjištěno, že 44 letého muže ze Slovenska hledá Policie ČR. Té byl také muž i celý případ předán.  

 

Zpracovala: Mgr.Dana Krausová
Metodik prevence kriminality

http://img12.rajce.idnes.cz/d1202/6/6576/6576989_a42fa59f53c1f2494cd96bf243997309/images/FOTO012.jpg?ver=0

 

http://img12.rajce.idnes.cz/d1202/6/6576/6576989_a42fa59f53c1f2494cd96bf243997309/images/kabely3.jpg?ver=0

 


 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·