Výzva zájemcům o dotace na obnovu památek v Karlových Varech

30.01.2014 00:00

Statutární město Karlovy Vary vyhlašuje výzvu pro podání mimořádných žádostí o poskytnutí dotace na obnovu památek v roce 2014.

 

Dotace jsou poskytovány na obnovu, zachování a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů nacházejících se na území Statutárního města Karlovy Vary. Dotace se poskytují dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary, které jsou k dispozici na internetové adrese www.mmkv.cz.

 

Upozorňujeme žadatele o poskytnutí dotace – obnova památek  v roce 2014, aby své žádosti zasílali na odbor kultury, školství a tělovýchovy nejpozději do 10. března 2014 prostřednictvím podatelny Magistrátu města Karlovy Vary (Moskevská 21).

 

Formuláře „Žádost o poskytnutí dotace“ jsou k dispozici:

- v kanceláři 237 – Magistrát města Karlovy Vary, odbor kultury, školství a tělovýchovy,  Mgr. Jana Těžká, tel.: 353 118 344

- na internetových stránkách www.mmkv.cz

 

Helena Kyselá

Tisková mluvčí

(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·