Výuka fyzioterapie v Karlových Varech už v příštím roce

11.08.2017 20:09

  

Několikaleté přípravy rozšíření výuky oboru Fyzioterapie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy do Karlových Varů byly úspěšně završeny. Kvůli harmonogramu akademického roku ale může výuka začít až v příštím akademickém roce.

 

Rozšíření výuky do Karlových Varů bylo schváleno Akademickým senátem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne 9. května 2017. Zdánlivě mu tedy nic nebrání. Ovšem informace o tom, že bude možné studovat i v Karlových Varech, se nemohla uchazečům dostat včas. Přihlášky ke studiu se podávají do konce února.

 

„I když už teď jsme personálně, technicky i finančně připraveni výuku zajistit, možnost studia v Karlových Varech dostanou uchazeči v příštím akademickém roce. Už při podávání přihlášky budou totiž vědět, že taková možnost je,“ říká městský koordinátor projektu veřejné vysoké školy v Karlových Varech (VVŠKV) Jan Klíma.

 

Koordinátorka projektu za 3. lékařskou fakultu, doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D., dodává: „Ten půlrok do podávání přihlášek určitě intenzivně využijeme. Musíme zajistit koordinaci garantů a vyučujících jednotlivých předmětů, budeme mít čas doladit spoustu detailů, zdánlivě maličkostí, ale pro výuku mohou být zásadní.“

 

Jak dále uvedla, o studium oboru Fyzioterapie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (vyučuje se od roku 1992) je každoročně velký zájem a počet zájemců mnohonásobně převyšuje kapacity. Proto fakulta možnost rozšíření výuky do Karlových Varů vítá, i díky vysoké úrovni zdejší lázeňské péče a možnostem praxe. Fyzioterapie je považována za obor 21. století, mimo jiné proto, že dokáže léčit obtíže, které trápí 95% dnešní populace.

 

Primátor Petr Kulhánek rozšíření výuky kvituje: „Léta usilujeme o to, aby v Karlových Varech bylo umožněno denní studium veřejné vysoké školy v oboru souvisejícím s lázeňstvím. Město i kraj pro to nabízí ideální podmínky, nejen pro praxe, ale i možnost budoucího zaměstnání. Mluví o tom už celé generace místních a regionálních politiků. Jestli výuka začne už příští rok, a jestli bude ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, je to rozhodně historicky nejlepší výsledek, kterého kdy Karlovy Vary dosáhly.“

 

Předzvěstí budoucího symbolického vstupu Univerzity Karlovy do Karlových Varů je i letošní soutěž studentů ve videomappingu, která bude součástí festivalu světelných instalací VARY°září. Soutěžit se bude hned v pátek 1. září a záštitu nad soutěží převzal rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

 

Město i univerzita v loňském roce slavily 700. let od narození Karla IV., svého zakladatele, ale výročí si připomenou i v příštím roce, konkrétně 670 let od založení Univerzity Karlovy a 660 let od vzniku Karlových Varů. (Na rozdíl od Univerzity není rok založení města historicky doložen. Už od roku 1858 však Karlovy Vary slaví svá výročí s odkazem na letopočet 1358.)

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·