Výstava „Poznávej se“

23.01.2014 10:26

Výstava „Poznávej se“

Muzeum Karlovy Vary, Nová louka 23     
 29. 1. – 6. 4. 2014             
 
   Edukativní a interaktivní výstava je zapůjčena z libereckého iQ parku, který je součástí tamního zábavního Centra Babylon. Stálá expozice je v iQ parku přístupná již od roku 2007 a hned v prvním roce ji navštívilo na 100 000 návštěvníků. Mimořádný návštěvnický zájem pak vedl k myšlence uspořádat výstavu putovní.
   Expozice nenucenou formou nabízí výuku a poznávání prostřednictvím interaktivních zábavných prvků.
   Pro řešení úkolů budete muset použít nejen hlavu, smysly, ale i své nohy a ruce. Aktivujte svoji hravost a tvořivost!
 
ÚČELEM této vzdělávací a současně hravé výstavy je hledání nových forem vzdělávání.
CÍLEM je vzbudit zájem o vědu, techniku a přírodní obory.
SMYSLEM je pochopení jevů, jejich příčin a důsledků.
 
Na vlastní kůži si každý z návštěvníků může vyzkoušet:
- smysl některých přírodních a fyzikálních jevů
- pohotovost a rychlost svých reakcí
- řešení matematických úkolů
- optické a zvukové klamy
- řešení hlavolamů, kvízů a hádanek
 
VÝZNAM A PŘÍNOS:
- nenásilný rozvoj tvůrčích schopností zejména dětí a mládeže
- poznávání sebe sama, svých možností a dovedností
- nový pohled na prostředí, ve kterém žijeme
- aktivní využití volného času spojeného se vzděláváním
 
CÍLOVÉ SKUPINY:
- děti a školní mládež
- rodiny s dětmi
- pedagogové a odborná veřejnost
- individuální návštěvníci
 
Muzeum Karlovy Vary, Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary
353 226 252 – 253, novalouka@kvmuz-cz, sekreatariat@kvmuz.cz
 
(RŠ)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·