Vyšší dotacíe na opravu kulturních památek

31.01.2017 09:37

 

 

 Evropská unie by měla zrušit omezení pro čerpání dotací na opravy kulturních památek.Tato změna by mohla Karlovarskému kraji otevřít cestu k získání dostatečných financí na rekonstrukci národní kulturní památky Císařské lázně v Karlových Varech. Podle hejtmanky Jany Vildumetzové by to znamenalo možnost uspořit stamilionové náklady na obnovu z krajského rozpočtu, opravit historický skvost a otevřít jej občanům.

„Moc by nám to pomohlo, protože Karlovarský kraj, jak už jsem několikrát opakovala, je připraven dostát svému závazku z minulosti, který k Císařským lázním má. Od roku 2008 se město i kraj pokoušely odstartovat obnovu budovy, ale dodnes se to bohužel nestalo, a to mimo jiné proto, že se neshromáždila potřebná částka. Předesílala jsem, že kraj by chtěl jednat s ministryní pro místní rozvoj a se zástupci Evropské komise o možnosti financovat obnovu kulturní památky z evropských fondů. Nyní tu příležitost pravděpodobně budeme mít a já bych jí ráda využila, protože chátrající perla v lázeňském centru krajského města si to zaslouží,“ uvedla hejtmanka.

Ještě předtím však budou krajští zastupitelé jednat na svém zasedání 23. února o převzetí práv a povinností zájmového sdružení, které dosud Císařské lázně spravuje. Už v lednu odmítli zastupitelé Karlových Varů, že by se právním nástupcem zájmového sdružení stalo město.

Náklady na opravu Císařských lázní by se měly pohybovat okolo půl miliardy korun. Z fondů EU lze však v současnosti získat na opravu této památky maximálně okolo 120 milionů korun. Změna v pravidlech, která omezují čerpání evropských dotací, by měla podle českých europoslanců platit od května, čerpání by pak bylo možné zřejmě od příštího roku. O tom, jaká bude konečná suma na opravy kulturních památek v ČR, ale musí rozhodnout česká vláda.

„Kromě snahy získat kompletní finanční krytí bude kraj v každém případě dbát na transparentní výběrové řízení na zhotovitele obnovy Císařských lázní. Původně sdružení spravující Císařské lázně už výběrové řízení vyhlásilo, a kdyby kraj ze sdružení nevystoupil, tak by v tichosti bez veškerých informací směrem k vedení kraje nyní probíhalo druhé kolo výběru zhotovitele. Zavřeli bychom si tak úplně cestu k čerpání celé částky na opravu z evropských fondů. Vypsaný dotační titul bude mít konkrétní podmínky a pochybuji, že bude povolovat komerční využití, tak jak je to zapracováno v současném projektu pořízeném za mnohamilionové částky. Pořád považuji za velmi nezodpovědné, že si někdo dovolil vyhlásit výběrové řízení, když neměl vůbec zajištěné finanční krytí celé akce,“ zdůraznila hejtmanka. Vedení kraje chce také diskutovat s odbornou i laickou veřejností o účelném dispozičním uspořádání budovy. „Osobně by mě návrhy lidí jak z Karlových Varů, tak z celého kraje velmi zajímaly,“ uzavřela Jana Vildumetzová.

 

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·