Výsledky letošní Tříkrálové sbírky v Karlových Varech a okolních obcích

21.01.2014 00:00

Tříkrálová sbírka 2014

 

14. ledna 2014 byl sečten výtěžek „Tříkrálové sbírky 2014“ v Karlových Varech a okolních obcích. Sbírky se zúčastnilo 90 skupinek koledníků a celkem vybrali 161 147,- Kč, což je o téměř 48 000 Kč více, než v roce 2013 a nejvíce za celou čtrnáctiletou historii Tříkrálové sbírky.

http://img14.rajce.idnes.cz/d1402/9/9249/9249872_7bb7414fa33c75cea4a77e80a8a9865d/images/001851_58_020307.jpghttp://img14.rajce.idnes.cz/d1402/9/9249/9249872_7bb7414fa33c75cea4a77e80a8a9865d/images/001854_58_020355.jpg

Tohoto úspěchu bychom nedosáhli bez mnoha dobrovolníků – koledníků. Všem patří velké poděkování za ochotu a obětavost.

 

Jmenovitě to jsou:

ZŠ Truhlářská Karlovy Vary; ZŠ a MŠ Školní Bečov nad Teplou; Obecní úřad Otročín; karlovarské střední školy - SZŠ a VOŠ Poděbradská; TRIVIS SŠ veřejnoprávní TGM; SOŠ pedagogická, gymnázium a VOŠ Lidická; SPŠ keramická a sklářská nám. 17. Listopadu.

 

Do koledování se zapojili též karlovarští skauti z přístavu ORION, konkrétně oddíly Rigel, Mintaka a Alnitak a farnosti z Karlových Varů a okolí.

 

Nemohu zapomenout ani na Karlovarský dívčí sbor při SOŠ pedagogické, gymnáziu a VOŠ Lidická pod vedením sbormistryně Mgr. Lady Duspivové, který všechny přítomné potěšil při samotném zahájení letošní sbírky.

http://img14.rajce.idnes.cz/d1402/9/9249/9249872_7bb7414fa33c75cea4a77e80a8a9865d/images/P1080158.jpg

Rovněž děkujeme všem dárcům za jejich štědrost, za to, že otevřeli nejen své peněženky, ale též svá srdce, pracovníkům Farní charity Karlovy Vary za celou organizaci sbírky.

 

Vybrané finanční prostředky budou použity na rozšíření a modernizaci Certifikovaného pracoviště pro osoby s Alzheimerovou nemocí v Karlových Varech.

 

Ing. Aleš Klůc

ředitel Farní charity Karlovy Vary

(MC)

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·