Výsledky kontrol živnostenského úřadu a obchodní inspekce

04.07.2013 00:00

V průběhu konání  Mezinárodního filmového festivalu  provedli dne 3.7.2013 ve večerních hodinách pracovníci  Živnostenského  úřadu Magistrátu města  Karlovy Vary  a  České obchodní inspekce  pro Plzeňský a Karlovarský kraj  kontroly prodejců.

Živnostenský úřad  uskutečnil  12 kontrol  zaměřených  na  označení stánků s občerstvením a oprávnění k provozování živnosti. Tyto kontroly jsou prováděny na MFF  každoročně, zřejmě proto bylo porušení živnostenského zákona zjištěno pouze v jednom případě. Konkrétně se jednalo o neoznačení stánku.

Česká obchodní inspekce  kontrolovala správnost účtování cen, dostupnost cen a  cejchování vah. V rámci svého dozoru provedla 5 kontrol a porušení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno ve dvou případech. Jednou to bylo oceňování a podruhé nedodržení míry.

Ve všech případech bylo porušení zákona řešeno uložením blokové pokuty na místě.

 

Helena Kyselá

Tisková mluvčí

(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·