Vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

19.11.2015 09:10

 

 Rada Karlovarského kraje schválila Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2020. Při jeho postupném systematickém uskutečňování se mají dál zlepšovat podmínky v různých sférách života hendikepovaných v regionu. A to například díky osvětové činnosti, odstraňování bariér v krajských objektech nebo dotační podpoře organizací zdravotně postižených.

Plán počítá s konkrétní pomocí v sedmi oblastech. V osvětě se kraj vynasnaží organizováním seminářů vzdělávat pracovníky samosprávy a dalších institucí, aby znali problémy hendikepovaných a uměli s nimi lépe komunikovat. „K širšímu okruhu odborné i laické veřejnosti se také dostává už vydaná informační brožura „Určitě si poradíte“, která obsahuje základní informace o dostupnosti péče a poradenství. V budovách patřících Karlovarskému kraji dojde postupně k úpravám, aby do nich měli snazší přístup lidé s omezeným pohybem a orientací. Informace o takto přizpůsobených objektech se objeví na webu Karlovarského kraje,“ uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák.

S ohledem na postižené cestující se kraj chystá při výběru dopravců zpřísnit nároky na kvalitu veřejných dopravních prostředků. Do smluv budou zapracovány „bezbariérové“ podmínky, například vhodný přístup, orientační a informační systémy pro zrakově a sluchově postižené. V nových dohodách s drážními dopravci se objeví klauzule, že při výlukách musí vlakové spoje nahrazovat nízkopodlažními autobusy. Kraj zapracuje i na tom, aby jízdní řády obsahovaly sdělení, který ze spojů je obsluhován nízkopodlažními busy. 

V oblasti školství vznikne a na webu kraje se objeví seznam bezbariérových základních a středních škol v regionu. Učitelé si budou cíleně zvyšovat kvalifikaci pro práci s žáky, kteří mají speciální vzdělávací potřeby. „Kraj hodlá v rámci možností finančně podporovat asistenty pedagogů. Ve sféře zdravotnictví se počítá například s analýzou na téma dodržování práv zdravotně postižených pacientů v lůžkových zařízeních. Sociální odbor dostal v plánu za úkol podpořit rozšíření počtu tlumočníků znakového jazyka pro neslyšící. Budeme se také zabývat situací v zaměstnávání postižených – krajská pobočka úřadu práce začne zveřejňovat seznam volných pracovních míst určených speciálně pro hendikepované,“ vysvětlil náměstek.

Krajský plán vznikal od dubna letošního roku, podílela se na něm široká pracovní skupina složená ze zástupců odborů krajského úřadu a Národní rady osob se zdravotním postižením. Připomínkovat ho mohla letos v červenci i veřejnost. Jednotlivé odbory, jichž se plán dotýká, budou za svoji oblast pravidelně předkládat informaci o plnění úkolů, aby sociální odbor mohl na toto téma zpracovat souhrnnou každoroční zprávu. Krajský plán vychází z vládou schváleného Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·