Výluka železnice Mariánské Lázně - Bečov

24.08.2015 20:39

Na trati č. 149, v úseku Mariánské Lázně - Bečov n. T., proběhne v období od 7. 9.2015 (06:50:00 hod) do 12. 9. 2015 (15:37:00 hod) nepřetržitá výluka veřejné drážní osobní dopravy:

 

Výše uvedená výluka se uskuteční na základě požadavku provozovatele této dráhy, společnosti Správa železniční dopravní cesty s. o., organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, za účelem provedení potřebných opravných prací na železničním svršku (konkrétně se bude jednat o souvislou výměnu pražců).

 

Z výše uvedených provozních důvodů nebude možné zajistit přepravu drážním vozidlem v celé délce zmiňované tratě. V souladu s § 36 odst. g) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, bude zajištěna náhradní autobusová doprava (dále jen "NAD").

 

PO DOBU KONÁNÍ PŘEDMĚTNÉ VÝLUKY BUDE PLATIT VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 

 

 

Informovanost cestujících o změnách v osobní drážní dopravě bude zajištěna formou vylepení jízdních řádů a informačních letáků, popř. dalších doplňkových informací, ve stanicích a na zastávkách a stanovištích NAD, resp. formou zveřejnění informací o této výluce ve vybraných rádiových stanicích a periodikách.

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·