Výluka přeruší provoz na trati Karlovy Vary – Chomutov, bude platit výlukový jízdní řad

28.04.2014 12:42

Výluka Správy železniční dopravní cesty od 2. do 31. května přeruší provoz na železniční trati Karlovy Vary – Chomutov mezi stanicemi Nebanice a Kynšperk nad Ohří. Doprava se bude řídit výlukovým jízdním řádem. Všechny vlaky budou v úseku Kynšperk nad Ohří – Cheb nahrazeny autobusy. V úseku Cheb – Nebanice a opačně pojedou vlaky podle upraveného jízdního řádu. Na tyto spoje navazují autobusy linky M.

 

 

Po dobu výluky budou jezdit za odřeknuté vlaky 3 autobusové linky:

 

·       Expresní linka Ex po trase Cheb – Karlovy Vary a opačně – zastavuje pouze ve stanici Karlovy Vary dolní nádraží a Cheb. Linka je určena zejména cestujícím mezi těmito dvěma městy a autobusy této linky mají ve výlukovém jízdním řádu před číslem spoje označení „Ex“. Nečekají na žádné přípoje od vlaků a ani vlaky nečekají na autobusy této linky. Výjimkou je rychlík Excelsior R 441 s odjezdem z Karlových Varů v 19:05. U tohoto spoje je ve stanici Karlovy Vary zaručený přípoj od náhradního autobusu Ex 11.

 

·       Přímá autobusová linka P po trase Cheb Kynšperk nad Ohří a opačně – autobusy zastavují v Kynšperku nad Ohří na náměstí na autobusové zastávce poblíž autobusového nádraží. Autobusy této linky jsou ve výlukovém jízdním řádu označené číslem vlaku, který nahrazují.

 

·       Místní mikrobusová linka M po trase Nebanice Kynšperk nad Ohří a opačně – v Nebanicích a v Kynšperku navazují na tuto linku vlaky.

 

 

Odjezdy a příjezdy vlaků v úseku Kynšperku nad Ohří – Karlovy Vary a opačně jsou odlišné od pravidelného jízdního řádu, ale většinou jsou stejné jako v předcházejícím období, kdy na trati platil jiný výlukový jízdní řád. S ohledem na počet autobusů náhradní dopravy je nutné u skupinových přeprav cestujících (školní výlety, turistické akce apod.) o počtu 15 a více osob (u místní mikrobusové linky 5 a více osob) nahlásit požadavky na přepravu. Požadavek musí obsahovat číslo spoje, počet cestujících, nástupní a cílovou stanici na trati a telefonický kontakt na objednavatele. Přepravu cestujících na invalidním vozíku lze v náhradním spoji zajistit pouze na základě předem uplatněné objednávky. Výše uvedené požadavky je potřeba nahlásit alespoň tři pracovní dny předem telefonicky nebo e-mailem na těchto pracovištích Českých drah:

 

·       Informační centrum Karlovy Vary, tel. 972 442 559 (denně 7:30 – 18:00 hod.), e-mail: KVR@cdcentrum.cd.cz,

·       ČD centrum Cheb, tel. 972 443 505 (denně 7:00 – 18:00 hod), e-mail: CHB@cdcentrum.cd.cz,

·       Kontaktní centrum ČD: tel. 840 112 113 (nepřetržitě), e-mail: info@cd.cz.

 

 

Umístění zastávek náhradní dopravy:

 

Linka Ex

·       Karlovy Vary – před staniční budovou

·       Karlovy Vary dolní nádraží – před staniční budovou na autobusové zastávce „Výluka“ (jen ve směru Karlovy Vary – Cheb, jen pro nástup); zastávka MHD „Západní“ (jen ve směru Cheb – Karlovy Vary, jen pro výstup)

·       Cheb – před staniční budovou na autobusovém nádraží – stanoviště č. 8

 

Linka P

·       Kynšperk nad Ohří – před staniční budovou

·       Kynšperk nad Ohří, náměstí – na autobusové zastávce na náměstí poblíž autobusového nádraží

·       Cheb – před staniční budovou na autobusovém nádraží – stanoviště č. 8

 

Linka M

·       Kynšperk nad Ohří – před staniční budovou

·       Chotíkov – na autobusové zastávce v osadě

·       Nebanice – před budovou zastávky

 

Mgr. Radka Pistoriusová          

tisková mluvčí ČD 

(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·