Výchovně vzdělávací akce „Žijeme zde spolu“

01.04.2015 12:54

 

„Žijeme zde spolu“ - tak nazvali preventisté Městské policie Karlovy Vary a Policie ČR společnou výchovně vzdělávací akci zaměřenou na zvyšování bezpečnosti dětí a prevenci rizikového chování. Název akce zároveň koresponduje se stejnojmennou výtvarnou soutěží, vyhlášenou Karlovarským krajem a výborem pro národnostní menšiny, která je tematicky zaměřena na soužití dětí různých národností, odlišných kulturních podmínek i rozdílných sociálních vrstev.

Pro realizaci projektu si strážníci a policisté zvolili Základní a střední školu Karlovy Vary, která je integrovaným zařízením škol pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Do akce obou policií a zároveň i do výtvarné soutěže se zapojily všechny třídy této školy ve Svahové ulici. 

Strážníci a policisté si za cíl vytyčili zábavnou formou dětem přiblížit práci obou bezpečnostních sborů. Na sedmi stanovištích měli žáci možnost na „vlastní kůži“ vyzkoušet uniformy státní i městské policie, pochopit rozdíl v závažnosti některých trestných činů a přestupků, zopakovat si pravidla bezpečného pohybu v silničním provozu, prohlédnout si a „osahat“ policejní výstroj a výzbroj, nebo si prohlédnout služební vozidla. Důležitou úlohu zde sehráli také civilní zaměstnanci městské policie na pozicích Asistentů prevence kriminality, kteří na svém stanovišti hovořili o své práci, která spočívá především v komunikaci a v předcházení konfliktů mezi obyvateli města v rizikových lokalitách.

Stěžejní význam akce spatřují její pořadatelé především v možnosti ukázat dětem význam spolupráce a vzájemné pomoci mezi kolegy různých organizací. Strážníci, policisté i asistenti prevence kriminality chtějí být dětem vzorem a pozitivně ovlivňovat jejich vzájemné vztahy a společenské hodnoty.

 

Zdroj: TZ MP Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·