Vyberte Osobnost Karlovarského kraje

22.06.2017 20:09

 

 

 Karlovarský kraj nově vyhlašuje anketu Osobnost Karlovarského kraje. Návrhy může podávat veřejnost i právnické osoby se sídlem na území našeho regionu, a to do 11. srpna 2017. Ocenění se bude udělovat jednotlivcům a nominovat lze také in memoriam.

„Udělení titulu Osobnost Karlovarského kraje bude poctou oceněným za jejich mimořádnou práci pro náš kraj, za to, že své aktivity a své dílo úzce svázali s místem, kde se narodili a kde mnozí dodnes žijí. Rádi bychom ocenili i ty významné osobnosti, které už mezi námi nejsou, ale reprezentovaly v některé oblasti Karlovarský kraj a přispěly k jeho dobrému jménu,“ vysvětlila hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a dodala, že podle počtu nominací se pak kraj rozhodne, kolika lidem titul Osobnost Karlovarského kraje udělí.

Formulář anketního lístku k vyplnění najdou zájemci na internetových stránkách kraje: http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/Stranky/AnketaOsobnost/anketaOsob.aspx, v papírové podobě bude otištěn v červencových Krajských listech. Do formuláře bude třeba kromě nominovaného uvést informace o člověku, který návrh zaslal, i důvod, proč vybranou osobnost nominoval.

Odevzdat anketní lístek lze trojím způsobem:

·         Vyplnit elektronický formulář na stránkách http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/Stranky/AnketaOsobnost/anketaOsob.aspx


 

·         Zaslat vyplněný naskenovaný formulář z červencového vydání Krajských listů e-mailem
na adresu: lydie.straska@kr-karlovarsky.cz
 

·         Zaslat poštou vyplněný formulář z červencového vydání Krajských listů na adresu:
 Krajský úřad Karlovarského kraje
 Odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů
 Ing. Lydie Stráská
 Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Všechny správně podané nominace zaslané v termínu budou předloženy pracovní skupině, která sestaví konečný přehled oceněných. „Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Osobnost Karlovarského kraje 2016 se uskuteční 25. září od 19 hodin v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Rádi bychom tentokrát pozvali samozřejmě nejen všechny, kterým budeme předávat ceny, ale i ty občany, kteří nominace osobností za obzvlášť výjimečné počiny poslali. Věřím, že to pro všechny bude důstojný a nezapomenutelný večer,“ uzavřela hejtmanka.


 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·