Vlaštovky se vrátily

09.04.2012 20:48

Jarní počasí minulých dnů urychluje návrat tažných ptáků. Po dalších navrátilcích, kteří oznámili, že jaro se už hlásí o slovo, přiletěly v těchto dnech i první vlaštovky.

Vlaštovka obecná se vyznačuje rozeklaným ocáskem, skořicově červeným čelem  a hrdlem. Její let je rychlý a vytrvalý. Zpěv je štěbetavý. Za špatného počasí létá vlaštovka nízko nad zemí nebo nad vodní hladinou. Sameček se od samičky liší delšími ocasnými pery. Hnízdí v zemědělských objektech na vesnicích či malých městech. Hnízdo je plochá miska z jílu promíseného slinami a slámou, pevně přilepená těsně pod stropem stáje. Vnitřek je vystlán peřím, chlupy či jemnými stébly. Stavba hnízda trvá asi 4 až 5 dní. Hnízdění probíhá od května do srpna, zpravidla dvakrát někdy i třikrát. Snáší čtyři až pět bílých, červenohnědě skvrnitých vajec, na kterých sedí samička 14 až 16 dní. Mláďata zůstávají v hnízdě dalších 20 až 22 dní a po vylétnutí se zdržují v blízkosti hnízda.  Živí se převážně mouchami.

Vlaštovka patří společně s čápem mezi nejoblíbenější opeřence mezi lidmi. Proto je jejímu příletu věnována poměrně velká pozornost. Díky našim terénním zpravodajům, kteří nám přílet ptáků pravidelně hlásí, se letos prvně vlaštovky objevily např. na Klabavě. Je pochopitelně, že se vlaštovky zanedlouho objeví i jinde, především však na místech, kde v minulosti hnízdily. Bývá pravidlem, že první přilétají samečkové a později samičky, stejně tak jako např. u čápů bílých, na jejichž návrat na Rokycansko netrpělivě čekáme.

 

Pavel MOULIS

předseda ZO ČSOP Rokycany

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/Vlatovka-detail.jpg


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·