Vlastníci lesů získají dotace na jejich obnovu

17.08.2017 10:00

 

 

Karlovarský kraj rozdělí dotace na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami. Pokud to schválí zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání, žadatelé obdrží více jak dva miliony korun. Důvodem podpory je zachování a obnova lesního ekosystému a biodiverzity lesních porostů.

Vlastníci lesů mohli podávat žádosti do nově vyhlášeného dotačního programu od 1. do 10. července tohoto roku. „Zaznamenali jsme značný zájem o dotace v oblasti lesního hospodářství a očekáváme, že v budoucnu ještě poroste. Celkem jsme obdrželi čtyřiadvacet žádostí. Všechny splnily stanovená pravidla dotačního programu, přičemž jedna byla žadatelem stáhnuta. Pro příští rok zvažujeme rozšíření segmentu činností, na které by mohli vlastníci lesů získat dotace,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky Karel Jakobec.

Pro opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem je dotace stanovena na pět korun za jeden kus sazenice základní dřeviny a devět korun za jeden kus sazenice meliorační a zpevňující dřeviny. Vlastníci, kteří chtějí svůj les chránit proti zvěři, pak získají příspěvek sedmdesát tisíc korun za jeden kilometr nově zřízené oplocenky. Mezi žadateli jsou například společnosti Lesy Žlutice, Loketské městské lesy, Lesy města Chebu, Ašské lesy nebo Lesy Jáchymov.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·