Veřejné projednání Strategického plánu udržitelného rozvoje města

11.06.2014 17:00

Dovolujeme si pozvat širokou veřejnost na veřejné projednání návrhové části Strategického plánu udržitelného rozvoje města, které se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 od 16 hodin ve společenském sále Alžbětiných lázní.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2014/20140612113932_001_mc.png

Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary je klíčovým strategickým rozvojovým dokumentem pro období do roku 2020. Dokument bude (po schválení zastupitelstvem města) zavazovat město k realizaci a podpoře takových aktivit, které povedou k rozvoji v souladu s nastavenými cíli. Zároveň bude vodítkem pro další subjekty, jejichž činnost má vliv na rozvoj města a život v něm. Občanům a podnikatelům umožní lépe plánovat vlastní budoucnost v Karlových Varech.

 

Analytická část dokumentu je k nahlédnutí na internetových stránkách www.kvprojekty.cz, v termínu před veřejným projednáním zde bude zveřejněna i návrhová část Strategického plánu udržitelného rozvoje města.

 

Strategický plán se věnuje vybraným rozvojovým (prioritním) oblastem života ve městě, které jsou považovány za klíčové pro jeho další rozvoj. V těchto oblastech bude definovat strategický plán, vize, cíle rozvoje, vhodné strategie pro jejich naplnění a opatření. Strategický plán zohledňuje rovněž další koncepční a strategické dokumenty města.

 

Jsou zde identifikovány čtyři rozvojové oblasti:

 

-          Kvalita života obyvatel

 

-           Místní ekonomika

 

-          Lázeňství, cestovní ruch a související služby

 

-          Správa města a veřejný život

 

Strategický plán udržitelného rozvoje města bude také posuzován z hlediska vlivu na životní prostředí. (Závěr zjišťovacího řízení zasíláme přílohou.)

 

Zveme všechny občany k diskusi o plánovaném rozvoji města.

 

Helena Kyselá

Tisková mluvčí

(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·