Veřejná finanční podpora v roce 2011

13.01.2012 09:39

V loňském roce rozdělilo město Lanškroun neziskovým organizacím dotace v řádech statisíců korun. Peníze jsou rozdělovány systematicky, o jejich přidělení rozhodují příslušné orgány města, které vždy berou v potaz doporučení odborných komisí. 

Přímo v rozpočtu města byly připraveny pro jednotlivé neziskové subjekty následující finanční prostředky:
• příspěvek TJ Lanškroun - fotbalový oddíl – údržba areálu 180 000
• příspěvek TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje - nájemné ledové plochy 750 000
• Český červený kříž - dotace senior doprava 140 000
• příspěvek TJ Sokol Dolní Třešňovec -  fotbalový oddíl – údržba areálu 30 000
• příspěvek na nájemné Rodinné centrum 34 000
Na celoroční činnost organizovanou pro děti a mládež přispělo město částkou Kč 119 000,--, na jednorázové akce pro děti poskytlo Kč 28 000,-, na kulturu organizovanou pro dospělé i pro děti Kč 261 820,--.
Na celoroční sportovní činnost mládeže rozdělilo město částku 1 430 000,-, na jednorázové sportovní akce Kč 70 000,-. Město podporuje sportovní oddíly i v oblasti trenérství, na odměny pro trenéry přidalo sportovním oddílům 200 000,-- Kč.
Na podporu rozvoje styků s partnerskými městy rozdělila rada města následovně Kč 40 000,-:
• Římskokatolická farnost – děkanství Lanškroun, Kč 5.000,--
• Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun Kč 15.000,--
• Základní škola speciální, Lanškroun Kč 20.000,--
Rada města rozdělila na malé projekty s podporou nad Kč 5 000,- dalších celkem Kč 120 400,--, starostka města rozdělila finance ve výši 42 400,- na projekty s podporou do Kč 5 000,-.


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·