Vedení kraje prověří projekt zabezpečení škol

27.11.2016 11:08

 Bezpečnost žáků a učitelů v krajských středních školách patří k prioritám nového vedení Karlovarského kraje. Krajští radní se proto na svém prvním jednání rozhodli, že prověří využití financí v probíhajícím projektu zabezpečení školních budov a pokusí se o následné urychlení prováděných bezpečnostních opatření.

„V žádném případě nehodláme projekt ukončit, protože musíme chránit žáky i pedagogy například před vniknutím cizích osob do školních budov. Chceme jej pouze pozastavit a prověřit účelnost vynaložení nemalých finančních prostředků, které šly na instalaci bezpečnostních prvků na jednotlivých školách. Poté budeme pracovat na urychlení zabezpečení především těch škol, které byly dosud jen málo chráněny,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis. Na projekt zahájený v loňském roce kraj v rozpočtu vyčlenil bezmála 15 milionů korun. „Náklady ale z nějakých důvodů budou zřejmě překročeny. Dalších 14 milionů korun navrhlo předchozí vedení kraje do rozpočtu na rok 2017. Od počátku nástupu do vedení kraje jednáme intenzivně o takových změnách v krajském rozpočtu, které by vedly ke snížení schodku a hlavně k co nejúčelnějšímu využití veřejných prostředků,“ doplnila hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

Ředitelé škol, kde už se projekt uskutečnil, by měli na základě dnešního rozhodnutí Rady kraje předložit ke kontrole zadávací dokumentaci. Zatímbyl projekt zabezpečení budov komplexně proveden v Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolova Střední škole stravování a služeb Karlovy Vary. Střední škola logistická Dalovice akci vysoutěžila a v současné době probíhá realizace s termínem dokončení v závěru roku 2016.

 

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP
 

 

 

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·