Vědeckotechnický park na Borských polích nabídne další budovy k pronájmu. Zázemí zde najdou především firmy, které se věnují oborům s vysokou přidanou hodnotou

02.04.2012 19:20

Vědeckotechnický park na Borských polích nabídne další budovy k pronájmu. Zázemí zde najdou především firmy, které se věnují oborům s vysokou přidanou hodnotou

 

Výstavba druhé etapy Vědeckotechnického parku Plzeň byla dokončena. Sedm nových polyfunkčních budov nabídne téměř 6 500 metrů čtverečních ploch k pronájmu firmám, které se věnují oborům s vysokou přidanou hodnotou. Společnosti budou mít možnost využít i specializované služby. Výhodou je blízkost Západočeské univerzity, ať už vzhledem k výzkumným kapacitám, kterými disponuje, nebo z hlediska dostupnosti kvalifikované pracovní síly.

 

Stavba sedmi objektů pod názvem Plzeňský vědecko technologický park, jejíž celkové náklady nepřesáhnou částku 225,8 milionu korun, byla zhotovitelem předána s dvouměsíčním předstihem. „Stalo se tak díky kvalitní koordinaci prací, logistice a dobré práci firmy Metrostav. Stavbu zahájila v lednu minulého roku,“ uvedl Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně.

 

„Úspěšnost první etapy plzeňského vědeckotechnického parku, rozvoj Západočeské univerzity, snaha podporovat inovativní firmy, ale především záměr městské správy směřovat rozvoj Plzně

do oborů s vysokou přidanou hodnotou, daly vzniknout myšlence park rozšířit. Za podpory státu, Evropské unie a agentury CzechInvest tak mohou začít v areálu fungovat výzkumná centra, čímž se bude dále kultivovat prostředí pro efektivní transfer znalostí mezi podnikovou a výzkumnou sférou,“ řekl při slavnostním otevření parku primátor Martin Baxa.

 

Pro projekt je důležitá blízkost Západočeské univerzity jak z hlediska možnosti využití jejích výzkumných kapacit, tak z pohledu dostupnosti kvalifikované pracovní síly. Přímo v areálu plánuje jeden z ústavů univerzity další rozvoj. „Jedná se o Nové technologie – Výzkumné centrum (NTC), který se zabývá aplikovaným výzkumem s výraznou složkou problémově orientovaného výzkumu technologických procesů, technických i netechnických dynamických systémů a materiálů,“ upřesnil ředitel Beneš.

 

Cílovými skupinami projektu, tedy nájemci, jsou malé a střední podniky, začínající firmy, subjekty v oblasti vědy a výzkumu, ale také stabilní velké firmy, které se již zabývají aplikovaným výzkumem a vývojem. Vědeckotechnický park bude rovněž poskytovat širokou škálu specializovaných služeb. „Jedná se o poradenství v podnikání nebo o služby v oblasti transferu technologií, do nichž patří například propojování výzkumné a aplikační sféry, poskytování asistence pro zahájení spolupráce, identifikace vhodných programů podpory nebo příprava projektů aplikovaného výzkumu a vývoje,“ upřesňuje Erich Beneš.

 

Vznik nových vědeckých týmů, inovace a vývoj nových technologií, postupů či produktů pomohou zvýšit konkurenceschopnost celého regionu. „Kromě toho jsou nájemci plzeňského vědeckotechnického parku také zaměstnavatelé. Vznikne zde zhruba dvě stě pracovních míst,

a co je důležité, vysoce kvalifikovaných míst. Nepopírám, že jedním z cílů radnice je přilákat do města právě kvalifikované pracovníky z nejrůznějších koutů naší země i světa,“ prohlásil ekonomický náměstek primátora Martin Zrzavecký.

 

Předpokládaná výše celkových nákladů stavby byla odhadnuta v době přípravy projektu na 300 milionů korun. Vzhledem k ekonomické situaci a ke konkurenci ve stavebním průmyslu a souvisejících oborech se ve výběrových řízeních podařilo ušetřit 74,2 milionu korun. Skutečné výdaje na pořízení stavby činily 193,5 milionu korun, ostatní výdaje, které se týkají projektové přípravy, technického dozoru, vnitřního vybavení, dodávek elektrotechniky, rozšíření IP ústředny a obráběcího centra nepřesáhnou 32,3 milionu korun.

Část výdajů na stavbu ve výši 56,45 milionu hradí město Plzeň, ostatní finanční nároky jsou kryty dotací ze státního rozpočtu a z prostředků strukturálních fondů Evropské unie.

První objekty vědeckotechnického parku byly na Borských polích zprovozněny již v polovině

90. let. Za zrodem parku stála městem zřízená a vlastněná společnost BIC Plzeň – Podnikatelské a inovační centrum. Rekonstrukcí bývalých armádních objektů o celkové ploše cca 2 500 m2 vybudovala tato společnost technologické centrum a podnikatelský inkubátor, který tvoří zázemí pro rozvoj podnikání především začínajících firem. Dalších 4 000 m2 pro výzkum, vývoj a inovace realizovala společnost Vědeckotechnický park a.s. Stavbu s názvem Plzeňský vědecko technologický park, 6th River za 250 milionů korun podpořila Evropská unie 150 miliony korun. Hlavní budova s konferenčním a stravovacím zázemí a tři samostatné objekty zahájily provoz v červnu roku 2008.

 

V současné době se projektově připravuje 3. etapa zástavby areálu, jejíž finanční náročnost je odhadnuta na 100 milionů korun. V letech 2013 a 2014 by mohly vzniknout poslední dva objekty, čímž by se naplnila původní celková koncepce navržená Ing. arch. Karlem Hanzlíkem. Zastupitelstvo města Plzně schválilo v červnu minulého roku podání žádosti o dotaci na stavbu této etapy.


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·