V Ústí by mohlo studovat více zdravotníků z regionu

18.01.2017 14:25

 

 

Zájemci z Karlovarského kraje, kteří sice vykonají úspěšně přijímací zkoušky na vysokou školu v Ústí nad Labem, ale pro velký počet uchazečů nakonec nejsou přijati, mohou dostat další šanci ke studiu. Vyplynulo to z jednání krajského radního pro oblast zdravotnictví Jana Bureše s prorektorkou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad LabemAlenou Chvátalovou a s děkanem Fakulty zdravotnických studií Zdeňkem Havlem.

„V případě, že to Karlovarský kraj podpoří, je možné uchazeče o studium, kteří zvládli přijímací zkoušky na naši fakultu, ale nakonec nebyli z kapacitních důvodů přijati, zařadit do celoživotního vzdělávání. To je součástí vzdělávací činnosti univerzity. Tito studenti pak mohou přejítdo běžného studia,“ uvedl děkan Havel a dodal, že vedení fakulty má o užší spolupráci s krajem velký zájem.

Karlovarskému kraji by to pomohlo postupně řešit problém s nedostatkem sester a dalších zdravotníků nejen v Karlovarské krajské nemocnici, v níž je kraj jediným akcionářem, ale i v nemocnicích v Sokolově a v Ostrově. „V současnosti nám chybí v našich nemocnicích okolo 100 sester, byli bychom tedy velmi rádi, kdyby se rozšířila možnost studia pro další zájemce z Karlovarského kraje. Zvážíme proto možnost podpory ze strany kraje. V budoucnu také plánujeme přesídlení karlovarské zdravotnické školy do areálu nemocnice a dokážu si představit, že by tam mohlo vzniknout případně i vysokoškolské pracoviště,“ vysvětlil krajský radní Jan Bureš.

Fakulta zdravotnických studií UJEP (http://fzs.ujep.cz/) vzdělává zdravotníky v oborech Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Ergoterapie a Fyzioterapie. Nabízí prezenční i kombinovanou formu studia, ale také celoživotní vzdělávání.


Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

 

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·