V Plzni se debatovalo o sociálně-kulturní integraci cizinců. Diskuzi doprovodil bohatý kulturní program

30.05.2012 13:40

Integrace cizinců je jedním z klíčových pilířů sociální politiky města Plzně. Odbor kultury a Centrum na podporu integrace cizinců Plzeňského kraje zorganizovaly akci s příznačným názvemNaševaše kultura 2012, jejímž cílem bylo prostřednictvím kultury tento proces usnadnit. Program minifestivalu, který se uskutečnil v úterý odpoledne a večer v kulturním domě Peklo, byl rozdělen na dvě části. První, odbornou část tvořila diskuze k aktuální problematice sociokulturní integrace cizinců. Druhý blok byl připraven pro širokou veřejnost bez rozdílu národnosti. Na návštěvníky čekal bohatý program včetně ochutnávky exotických pokrmů.

Odbornou část zahájil primátor Martin Baxa, který nad akcí převzal záštitu.Téma kultury jiných národností v Plzni je pro nás zajímavé nejen geograficky a z hlediska obohacení zdejšího kulturního života, ale prolíná se i projektem Evropské hlavní město kultury, kdy jedním ze čtyř programových proudů jsou tranzit a menšiny. Jeho cílem je budovat prostředí, které integraci cizinců podpoří. Projekt EHMK nejen prezentovat kultury, ale zároveň vytvořit i vhodné klima pro komunikaci mezi jednotlivými kulturami,uvedl primátor Baxa při slavnostním zahájení. Od organizátorů dostal symbolický dárek - pergamen, na kterém bylo jeho jméno napsané v thajštině, japonštině, ukrajinštině, sanskrtu a arabštině.

Informační blok akce byl zaměřen na aktuální problematiku v oblasti sociokulturní integrace cizinců, dotační politiku města Plzně a kulturní aktivity cizinců. Na jednom místě se sešli zástupci státní správy, samosprávy i neziskových organizací cizinců a subjektů, které s migranty pracují. Účastníci z řad nejrůznějších organizací se mohli například dozvědět, jak jim město Plzeň může pomoci při získávání finančních zdrojů na jejich aktivity. Sami pak měli prostor představit své projekty.

Pro veřejnost byl od 16 hodin připraven bohatý kulturní program, který slavnostně zahájila náměstkyně pro kulturu Eva Herinková. Představilo se několik hudebních skupin a tanečních formací. Dvě nejznámější hudební uskupení ukrajinský Ignis a vietnamská kapela Son Huong návštěvníkům přiblížili kulturu dvou v Plzni nejpočetnějších komunit.

Návštěvníci mohli ochutnat exotické pokrmy nejen z Vietnamu, Ukrajiny a Ruska, ale také Nepálu nebo Afriky. Na své si přišli také milovníci orientálního a afrického tance. Připraven byl i bohatý doprovodný program, který zájemce lákal například na workshop arabštiny, tetování henou, arabské líčení, pojízdnou čajovnu či výstavu fotografiíJá, člověkpředstavující fotografie žadatelů o mezinárodní ochranu, kteří žijí v přijímacích a pobytových střediscích Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.

Podle údajů Ministerstva vnitra z 30. listopadu 2011 žije v Plzni 10 928 cizinců, kteří zde mají evidovaný trvalý nebo přechodný pobyt. Necelých sedm tisíc z nich jsou obyvatelé z takzvaných třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii). „Počet cizinců v Česku od druhé poloviny roku 2009 neustále klesá, a to především v souvislosti s ekonomickou krizí a změnou zákona, který pobyt cizinců na území České republiky zpřísňuje. Předsudky společnosti vůči této skupině obyvatel ale nadále trvají. Cesta kulturního dialogu je jednou z možností, jak pohled většinové společnosti na cizince alespoň částečně změnit,“ uvádí Zuzana Sermešová, vedoucí plzeňského Centra na podporu integrace cizinců.

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/DSC_0019.jpg

 

 

Zdeňka Kubalová

Tiskové oddělení

Kancelář primátora

Magistrát města Plzně

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·