V kraji se uskuteční další projekty financované ze státních ekomiliard

11.11.2016 13:06

 

Zasíťování pozemků pro rodinné domky v Chlumu Sv. Maří a lesopark v Chodově – to jsou další dva projekty v našem regionu, které získají finance z takzvaných 15 ekomiliard vyčleněných státem na zahlazení škod vzniklých těžbou uhlí před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Rozhodla o tom meziresortní komise jmenovaná vládou ČR v tomto týdnu na svém zasedání v Mostě. Jednání se účastnil vládní zmocněnec pro strukturálně postižené regiony ČR Jiří Cienciala, zástupci ministerstev, krajů a měst.

„Jsem velmi potěšen, že se projekty z našeho kraje podařilo schválit a bude možné je zrealizovat. Během zasedání komise jsem také vznesl požadavek, aby se do tohoto programu vrátily minimálně 3 miliardy korun odvedené v rámci DPH. Nejen v našem kraji máme připraveny projekty obcí nebo těžebních společností čekající na příspěvek státu,“ uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák. Podle členky předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje Heleny Veverkové podpoří požadavek na vrácení odvedené částky také rozpočtový výbor Sněmovny.

V Chlumu Sv. Maří dojde v rámci zahlazování následků hornické činnosti k přípravě plochy pro výstavbu rodinných domků. Za 7 milionů Kč bez DPH se plánuje vybudování kanalizace včetně čističky odpadních vod, přípojky elektřiny a dojde i na následné terénní úpravy. „Jsem velmi rád, že se konečně po letech podařilo projekt schválit a oživí se tak prostor mezi Chlumem a výsypkou. Už nyní můžu říct, že je o pozemky velký zájem,“ uvedl starosta obce Miroslav Hrůza.

V Lesní ulici v Chodově chce město zkultivovat zarostlý a neudržovaný prostor na hranici mezi Chodovem a Vintířovem. „Za 40 milionů korun bez DPH vznikne rekreačně oddychový areál s parkovými úpravami a cestami pro pěší, který budou moci využívat obyvatelé obou lokalit,“ doplnil starosta města Patrik Pizinger. Přehled všech ukončených, realizovaných i plánovaných projektů je k dispozici na stránkách http://www.15miliard.cz/projektyKK.php

 

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·